Takaisin

Itä-Suomen yliopiston fotoniikan instituutti sai rahoitusta Suomen Akatemialta uusien bioväriaineiden tutkimukseen

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt tutkimusrahoitusta uusille hankekokonaisuuksille. Itä-Suomen yliopiston fotoniikan instituuttiin kuuluva laskennallisen spektrikuvantamisen tutkimusryhmä on yksi rahoituksen saajista. Akatemia myönsi 3-vuotisen rahoituksen kokonaisuudelle, jota koordinoi Helsingin yliopisto.

Hankekokonaisuus on nimeltään Biovärit – Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille (BioColour). Hankkeessa tutkitaan uusien biopohjaisten väriaineiden tuottamista, niiden turvallisuusominaisuuksia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia värien käyttöönotossa.

Biopohjaisten väriaineiden ominaisuuksista muodostetaan digitaalinen tietokanta. Tämä tietokanta mahdollistaa tekoälyn ja tiedonlouhinnan menetelmät, joilla selvitetään sopivat bioväriyhdistelmät lopputuotteen halutun värin saamiseksi.

”Tietojenkäsittelytieteen tutkimukselle tämä on erinomainen mahdollisuus olla mukana monitieteisessä konsortiossa ja tehdä tekoälyn ja kuvantamisen tutkimusta”, kertoo tietojenkäsittelytieteen professori Markku Hauta-Kasari Itä-Suomen yliopistosta.

Hanke kuuluu STN:n kokonaisuuteen Innovatiiviset materiaalit ja palvelut resurssiviisauden ja kestävän kehityksen edistäjinä (IMPRES). Valituilla hankkeilla täytyi olla tutkimuksellisen laadun lisäksi merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

”On hienoa nähdä, että uusien terveydelle ja ympäristölle turvallisten biopohjaisten väriaineiden tutkimus ja niiden ominaisuuksien saattaminen digitaaliseen muotoon tekoälyn käsiteltäväksi nähdään näin tärkeänä”, jatkaa Hauta-Kasari.

Hanke kuuluu myös Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaan Fotoniikan tutkimus ja innovaatio (PREIN).

Lisätietoja: professori Markku Hauta-Kasari, puh. 050 4056 231, markku.hauta-kasari(at)uef.fi

Suomen Akatemian tiedote

Kaikki rahoitusta saaneet