Takaisin

Itä-Suomen yliopistolta ratkaisut rakenteellisen kehittämisen toimenpiteistä

Opettajankoulutus Joensuun kampukselle

Itä-Suomen yliopisto keskittää opettajankoulutuksen Joensuun kampukselle aikaisintaan syyslukukaudesta 2018 alkaen. Savonlinnan kampuksen soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston koulutukset siirtyvät nykyisessä laajuudessaan Joensuuhun.

Yliopiston mukaan opettajankoulutuksen keskittäminen yhdelle kampukselle laajan tiedeyhteisön osaksi parantaa koulutuksen vetovoimaa ja tutkimuksen laatua merkittävästi. Joensuun kampuksella opettajankoulutuksen toiminnot pystytään sijoittamaan pääsääntöisesti nykyisiin tiloihin kustannustehokkaasti.

Yliopiston hallitus käsitteli kokouksessaan 11. huhtikuuta pitkän tähtäimen toiminnan rakenteellista kehittämistä ja talouden sopeuttamissuunnitelmaa. Hallitus päätti opettajankoulutuksen kampusratkaisusta, yliopiston hallinnon yhdistämisestä ja muista rakenteellisen kehittämisen toimenpiteistä.

Opettajankoulutuksen kampusratkaisuun liittyen Savonlinnan normaalikoulun toiminnot siirretään osaksi Joensuun normaalikoulua omaksi yksikökseen. Myös Savonlinnan kampuksen hallinnon ja kirjaston toiminnot siirtyvät Joensuuhun.

Pääosalle Savonlinnan kampuksen työntekijöistä pystytään tarjoamaan nykyistä vastaava tai siihen rinnastettava tehtävä Joensuun kampuksella. Muutostilanteessa henkilöstön ja opiskelijoiden asemaan ja osallistumiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Yliopisto turvaa opintojen keskeytymättömän jatkumisen opiskelupaikkakunnan vaihtuessa.

Yliopisto yhdistää hallintonsa, Aducaten toimintaa uudistetaan

Iso uudistus on myös yliopiston hallinnon kokoaminen yhdeksi kokonaisuudeksi. Muutoksella haetaan yhtenäisiä palveluprosesseja ja kustannustehokkuutta. Osana hallinnon uudistamista yliopisto hyödyntää digitalisaation tuomat mahdollisuudet palvelujensa kehittämisessä. Itä-Suomen yliopisto siirtyy yhden hallinnon malliin vuoden 2017 alusta.

Koulutus- ja kehittämiskeskus Aducaten organisaatiota uudistetaan ja sen tarjoamaa täydennyskoulutusta karsitaan. Aducaten toiminta on ollut useana vuonna tappiollista. Keskeisimmät syyt heikkoon taloudelliseen tilanteeseen ovat täydennyskoulutuksen myynnin ja hanketoiminnan väheneminen. Yhtenä toimenpiteenä yliopisto lakkauttaa Aducaten Savonlinnan kampuksen toiminnot vuoden 2016 loppuun mennessä.

Myös muita yliopiston toimintoja yhdistetään ja uudistetaan. Koe-eläinyksikkö yhdistetään osaksi A.I.Virtanen -instituuttia ja samalla instituutista muodostetaan yksi toiminnallinen kokonaisuus.

Savonlinnan kampuksella toimivan Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos MOTin toiminnot siirtyvät Joensuun kampukselle ja se yhdistyy osaksi kauppatieteiden laitosta vuoden 2017 alusta.

Henkilöstövaikutuksia ennakoitua vähemmän

Kokonaisuudessaan henkilöstö vähenee arviolta 120 henkilöllä vuoden 2020 loppuun mennessä. Näistä irtisanottavia on noin 55. Eläkkeelle jää vuoden 2020 loppuun mennessä arviolta 65 henkilöä tehtävistä, joita ei ole enää tarkoitus täyttää.

Yt-neuvottelujen alkaessa arvio henkilöiden määrästä, johon mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistamiset ja lomauttamiset kohdistuvat, oli 200.

Kaikkien rakenteellisen kehittämisen ja talouden sopeuttamisen toimenpiteiden arvioidut vaikutukset ovat 4,1 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä.

 

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen, p. 050 337 8712

Rehtori Jukka Mönkkönen, p. 040 728 8057

Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen, p. 040 355 2299