Takaisin

Itä-Suomen yliopistolle merkittävä EU-rahoitus massaspektrometrian kehittämiseen

Itä-Suomen yliopiston kemian laitos Joensuusta on saanut EU:lta merkittävän tutkimusrahoituksen korkean erotuskyvyn FT-ICR-massaspektrometrian kehittämiseen. Verkostohankkeessa (European Network of Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry Centers) on mukana kymmenen eri yliopistoa ja tutkimuslaitosta sekä kolme yritystä.

Itä-Suomen yliopisto on hankkeessa mukana ainoana pohjoismaisena yliopistona. Rahoitettavan hankkeen kokonaisbudjetti on noin viisi miljoonaa euroa, josta Itä-Suomen yliopiston osuus on noin 420 000 euroa. Hanke rahoitettiin EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta.

Hankkeen vastuullisena johtajana Itä-Suomen yliopistossa toimii professori Janne Jänis.

- Hanke vahvistaa merkittävästi asemaamme yhtenä johtavista korkean erotuskyvyn massaspektrometrian laboratorioista Euroopassa ja mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen, toteaa Jänis.

Hankkeessa kehitetään sekä FT-ICR-tekniikkaan liittyvää menetelmällistä osaamista, että tarjotaan siihen liittyviä palveluja eurooppalaisella tasolla.

Itä-Suomen yliopiston kemian laitos on saanut jo aiemmin merkittävää tutkimusrahoitusta massaspektrometrian infrastruktuureihin. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto myönsi vuonna 2015 yli 400 0000 euron EAKR-rahoituksen uuden FT-ICR-laitteiston hankintaan. Aiemmin Biokeskus Suomi myönsi lähes miljoonan euron rahoituksen laitteiston suprajohtavan magneetin päivittämiseen. Viime vuonna Suomen Akatemia myönsi kemian laitokselle 434 000 euroa korkean erotuskyvyn ioniliikkuvuusmassaspektrometrin hankintaan.

Lisätietoja: Professori Janne Jänis, p. 050 460 1057, janne.janis@uef.fi