Takaisin

Itä-Suomen yliopistolle kansainvälinen translationaalisen lääketieteen tohtoriohjelma

Itä-Suomen yliopisto on saanut merkittävän EU-rahoituksen uudelle kansainväliselle translationaalisen lääketieteen tohtoriohjelmalle. Terveystieteiden tiedekunnassa vuoden 2018 alussa käynnistyvän GenomMed-tohtoriohjelman tutkimus kohdistuu erityisesti sydän-, verisuoni- ja metabolisten sairauksien sekä aivosairauksien genomiikkaan ja molekyylitason mekanismeihin. Tutkijakoulutuksessa painottuu monitieteisyys, yritysyhteistyö ja tutkimustulosten soveltaminen uusiksi ratkaisuiksi potilaiden hoitoon. Hankkeen budjetti on 2,5 miljoonaa euroa, josta EU:n Horisontti 2020 -ohjelman MSCA COFUND-rahoitus kattaa puolet. Tohtoriohjelmaan valitaan kansainvälisistä hakijoista 12 opiskelijaa. Haku alkaa toukokuussa.

GenomMed-tohtoriohjelma (Genomics and Mechanisms in Translational Medicine Doctoral Programme) on ensimmäinen MSCA COFUND -rahoituksen saanut ohjelma, jonka kaikki koulutuspaikat ovat Itä-Suomen yliopistossa. – Terveystieteiden tiedekunnalle se tarjoaa hienon mahdollisuuden saada lahjakkaita jatko-opiskelijoita ja vahvistaa tutkimuksen korkeaa tasoa ja kansainvälisyyttä. Ohjelma vauhdittaa myös tutkimusalueiden välistä yhteistyötä, toteaa ohjelman johtaja, professori Mikko Hiltunen.

Sydän- ja verisuonitaudit, diabetes ja neurologiset sairaudet ovat väestön ikääntyessä kasvava, maailmanlaajuinen haaste. GenomMed-tohtoriohjelman keskeinen tavoite on kouluttaa osaajia, joilla on valmiudet kehittää tutkimustulosten pohjalta uusia ratkaisuja näiden sairauksien ehkäisyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon.

Ohjelmaan valitut jatko-opiskelijat sijoittuvat Kuopion kampuksella tutkimusryhmiin, jotka edustavat Itä-Suomen yliopiston strategisia kansainvälisen huipputason tutkimusalueita sekä modernin genomiikan, molekyylibiologian ja bioinformatiikan menetelmäosaamista. Tutkimuskohteina ovat Alzheimerin taudin molekyyligenetiikka, bioinformatiikka, biolääketieteelliset MRI-tekniikat, diabetes ja sydäntaudit, epilepsiatutkimus, geenien ja ruokavalion molekyylitason vuorovaikutukset, hermostoa rappeuttavien sairauksien molekyylitason mekanismit, molekulaarinen fysiologia, molekulaarinen lääketiede, neuroinflammaatio, solustressiin liittyvä geenien ilmentymisen säätely sekä sydän- ja verisuonitautien genomiikka. Yhteistyökumppaneina on yrityksiä ja kansainvälisiä tutkimusryhmiä, joissa vierailu on osa tutkijakoulutusta.

Lisätietoja:

Professori Mikko Hiltunen, p. 0403552014, mikko.hiltunen (a) uef.fi

GenomMed-tohtoriohjelman verkkosivut: http://www.uef.fi/en/web/genommed