Takaisin

Itä-Suomen yliopistolle 3,6 miljoonaa euroa tutkimuksen profilointiin

Itä-Suomen yliopisto on saanut Suomen Akatemialta merkittävän rahoituksen tutkimuksensa profiloitumiseen. Profiloituminen tukee yliopiston strategiaa, jonka keskiössä on valittujen maailmalaajuisten haasteiden ratkaiseminen korkeatasoisen tutkimuksen ja koulutuksen kautta. Akatemian myöntämä 3,6 miljoonan euron rahoitus suunnataan ensisijaisesti uusiin tutkijarekrytointeihin vuosina 2017–2021.

Saadulla rahoituksella edelleen vahvistetaan kahteen maailmanlaajuiseen haasteeseen eli ikääntymiseen, hyvinvointiin ja terveyteen sekä ympäristönmuutokseen ja luonnonvarojen riittävyyteen kohdistuvaa tutkimusta. Yliopisto suuntaa rahoituksen erityisesti monitieteiseen yhteistyöhön kehittämällä uutta osaamista ja moderneja tutkimusmenetelmiä, jotka palvelevat laajalti näillä tutkimusaloilla jo toimivaa tutkimusta.

– Profiloitumiseen saatu tuki osoittaa osaltaan, että strategiassa on tehty onnistuneita valintoja, rehtori Jukka Mönkkönen toteaa.

Yliopistojen rahoitushakemuksia arvioinut kansainvälinen paneeli piti Itä-Suomen yliopiston profiloitumisalueita hyvin valittuina, totesi niiden pohjautuvan vahvaan osaamiseen ja kiitti yliopiston tähänastisia toimia profiilin vahvistamiseksi.

Itä-Suomen yliopiston strateginen tutkimus rakentuu neljän maailmanlaajuisen haasteen ympärille, joihin kuuluvat edellä mainittujen lisäksi oppiminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa sekä kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat.

Yliopistojen strategioiden mukaiseen profiloitumiseen kohdennettua rahoitusta myönnettiin yliopistoille kaikkiaan 50 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Rehtori Jukka Mönkkönen, p. 0294 45 8001