Takaisin

Itä-Suomen yliopistolle 200 000 euron rahoitus varhaiskasvatuksen harjoittelupäiväkotitoimintaa varten

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seitsemälle varhaiskasvatuksen opettajankoulutusta järjestävälle yliopistolle yhteensä 1,2 miljoonaa euroa harjoittelupäiväkotitoiminnan kehittämiseen. Itä-Suomen yliopistolle tästä myönnettiin 200 000 euron rahoitus. Avustusten tavoitteena on toteuttaa vuosina 2019–2020 kokeiluja, jotka tuottavat malleja varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen kuuluvan harjoittelun kehittämiseksi.

Rahoitusta myönnettiin seuraavasti:
Helsingin yliopisto (suomenkielinen koulutus): 100 000 euroa
Helsingin ylipisto (ruotsinkielinen koulutus): 80 000 euroa
Itä-Suomen yliopisto: 200 000 euroa
Jyväskylän yliopisto: 230 000 euroa
Oulun yliopisto: 190 000 euroa
Tampereen yliopisto: 90 000 euroa
Turun yliopisto: 130 000 euroa
Åbo Akademi: 180 000 euroa                                                         

Rahoitettavilla kokeiluilla tuetaan varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen henkilöstön pedagogisen ja ohjausosaamisen sekä asiantuntijuuden uudistumista yliopistoissa ja harjoittelupäiväkodeissa. Kokeiluilla tuotetaan malleja, jotka vahvistavat varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen kuuluvan harjoittelun ja sen ohjauksen laadun tutkimusperustaista kehittämistä.

Harjoittelupäiväkotien keskinäistä alueellista ja paikallista verkostoitumista lisäämällä kokeilut voimistavat varhaiskasvatuksen kentän ja tutkimustoiminnan välistä dialogia. Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen yhteyksiä muuhun opettajankoulutukseen tiivistetään. Näin vahvistetaan lapsen koulutuspolun yhtenäisyyttä. Kokeiluissa on harjoittelun sisällöllisiä painotuksia esimerkiksi kielitietoiseen pedagogiikkaan ja kestävän kehityksen kasvatukseen.