Takaisin

Itä-Suomen yliopistolla juhlitaan Rantakylän normaalikoulun vihkiäisiä – Mikko Ripatti aloitti johtavana rehtorina

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun Rantakylän normaalikoulun vihkiäisiä juhlitaan 8.–9.5.2019. Oppilaiden sekä kotien kanssa toiminnan käynnistymistä juhlitaan keskiviikkona 8. toukokuuta. Kutsuvieraille, yhteiskumppaneille ja sidosryhmille tarkoitettu pääjuhla järjestetään torstaina 9. toukokuuta. Pääjuhlan juhlapuhujaksi saapuu ylijohtaja Tapio Kosunen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun Rantakylän normaalikoulun toiminta käynnistyi Joensuussa Sirkkalan väliaikaisissa tiloissa 1.8.2018. Uuteen koulurakennukseen päästiin siirtymään joulukuussa 2018 ja toiminta siellä käynnistämään kevätlukukauden alussa 7.1.2019.

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoululla on nykyisin kaksi kouluyksikköä, keskustan kampuksella sijaitseva Tulliportin normaalikoulu sekä Rantakylässä sijaitseva Rantakylän normaalikoulu, joissa opettajaksi opiskelevat käyvät suorittamassa opetusharjoitteluitaan. Henkilökuntaa Rantakylän normaalikoulussa on noin 50 sekä opetusharjoittelijoita kerrallaan noin 80. Oppilaita koulussa tulee olemaan noin 420.

Koulu on suunniteltu joustavaksi, muunneltavaksi ja avoimeksi oppimisympäristöksi, joka entistä kattavammin mahdollistaa yhteisopettajuuden sekä moniammatillisten ryhmien yhteistoiminnan. Koulun toiminnassa on satsattu paljon digiopetukseen, monikulttuurisuuteen, inklusiiviseen opetukseen sekä taito- ja taideaineiden opetukseen. Koulu onkin toimintansa alkuvaiheessa herättänyt valtakunnallista kiinnostusta, ja kerännyt paljon vierailijaryhmiä sekä koti- että ulkomailta.

Yhdessä Tulliportin, entisen Joensuun normaalikoulun kanssa, Rantakylän normaalikoulu vahvistaa kattavien harjoittelumahdollisuuksien järjestämisen Joensuussa, tukee opettajankoulutukseen liittyvää tutkimustoimintaa sekä opetuksen kehittämistä. Rantakylän perusasteen rehtorina toimii KM Heli Lepistö.

Mikko Ripatti johtavaksi rehtoriksi

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun johtavana rehtorina aloitti 1.4.2019 KT Mikko Ripatti toimittuaan tätä ennen Savonlinnan ja Rantakylän normaalikoulun johtavana rehtorina vuodesta 2000 alkaen. Ripatti aloitti vuoden alussa myös Suomen harjoittelukoulujen rehtoreiden puheenjohtajana ja toimii muun muassa kansallisen Opettajankoulutusfoorumin sekä siihen kuuluvan työvaliokunnan jäsenenä.

Ripatin painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/16336?encoding=UTF-8

Lisätietoja:
Rantakylän normaalikoulun perusasteen rehtori Heli Lepistö, heli.lepisto(at)uef.fi, p. 050 342 3624
Johtava rehtori Mikko Ripatti, mikko.ripatti(at)uef.fi, p. 050 540 1016