Takaisin

Itä-Suomen yliopisto tukee Horisontti Eurooppa -ohjelman kunnianhimoista rahoitusta

Itä-Suomen yliopisto on allekirjoittanut eurooppalaisen tiedejärjestö Initiative for Science in Europen vetoomuksen, jossa EU:n jäsenmaita kehotetaan pitämään kiinni sitoumuksistaan valmisteilla olevan EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman, Horisontti Euroopan, rahoitukseen.

Allekirjoittamalla vetoomuksen Itä-Suomen yliopisto yhtyy tiedejärjestön näkemykseen, jonka mukaan tutkimukseen, koulutukseen ja innovaatioihin panostaminen on ensiarvoisen tärkeää Euroopan tulevaisuudelle. Horisontti Eurooppa -ohjelman budjetti on ohjelman valmistelun aikana kutistunut yli 30 prosenttia, mikä on merkittävästi enemmän kuin Brexitin vaikutus ohjelman budjettiin. Horisontti Eurooppa -ohjelmalle esitetty alhaisempi rahoitustaso vaikuttaisi negatiivisesti Euroopan talouteen.

Itä-Suomen yliopiston allekirjoitettu sitoumus

Lisätietoja:
Rehtori Jukka Mönkkönen, +358 40 728 8057, jukka.monkkonen(a)uef.fi