Takaisin

Itä-Suomen yliopisto partnerina kahdessa uudessa strategisen tutkimuksen Kestävän kasvun avaimet -ohjelmassa

Itä-Suomen yliopisto on partnerina kahdessa uudessa valtakunnallisessa strategisen tutkimuksen konsortiossa. Strategisen tutkimuksen neuvosto valitsi kaikkiaan neljä uutta konsortiota Kestävän kasvun avaimet -ohjelmaan sen täydentävässä haussa.

Professori Hanna Lehtimäki kauppatieteiden laitokselta on partnerina Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin (CICAT2025) -hankekokonaisuudessa, jossa pyritään vauhdittamaan Suomen tavoitetta olla johtava kiertotalouden maa vuoteen 2025 mennessä. Lehtimäen johtamassa osahankkeessa on mukana myös dosentti Leila Suvantola oikeustieteiden laitokselta. CICAT2025-hanke tukee kiertotalouden innovaatioekosysteemien kehittämistä liiketoimintaekosysteemeiksi. Konsortiota johtaa apulaisprofessori Leena Aarikka-Stenroos Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Tutkijatohtori Mirella Miettinen oikeustieteiden laitokselta on partnerina Kestävä lääkekehitys (SUDDEN) -konsortiossa, joka pyrkii ratkaisemaan lääkkeiden valmistukseen, käyttöön ja hävitykseen liittyviä ympäristöuhkia sekä kestävän kehityksen haasteita. Tavoitteena on muun muassa vähentää lääkekehityksen ympäristöriskejä sekä kehittää kiertotalousmalleja farmaseuttisiin pakkausmateriaaleihin. Miettisen johtamassa osahankkeessa on mukana myös professori Janne Martikainen farmasian laitokselta. Konsortiota johtaa professori Jari Yli-Kauhaluoma Helsingin yliopistosta.

Strategisen tutkimuksen neuvoston Kestävän kasvun avaimet -ohjelmassa kehitetään ratkaisuja siihen, miten yhteiskunta, yhteisöt ja yksilöt pystyvät entistä paremmin hyödyntämään, kehittämään ja yhdistämään resurssejaan ja voimavarojaan uusilla ja kestävillä tavoilla. Rahoitettavat hankkeet saavat rahoituksen viideksi vuodeksi. Rahoitus myönnetään kahdessa jaksossa eli ensin kolmeksi ja väliarvioinnin jälkeen kahdeksi vuodeksi.

Lisätietoja:

Hanna Lehtimäki, puh. 050 573 2742, hanna.lehtimaki(at)uef.fi

Mirella Miettinen, puh. 040 355 3217, mirella.miettinen(at)uef.fi

Janne Martikainen, puh. 040 355 2600, janne.martikainen(at)uef.fi

Suomen Akatemian tiedote

Valitut konsortiot