Takaisin

Itä-Suomen yliopisto panostaa opetuksen arvostukseen

Itä-Suomen yliopisto on ottanut käyttöön kaksi uutta palkintoa, joiden tarkoituksena on entistä paremmin huomioida yliopiston henkilöstön opetukseen liittyviä ansioita. Palkintojen käyttöönotto liittyy yliopiston strategisiin tavoitteisiin oppimisympäristöjen ja opiskelijakeskeisen opetuksen kehittämisessä.

Taitava opettaja -palkinto myönnetään vuosittain enintään neljälle henkilölle opetusansioiden perusteella. Palkinnon suuruus on 3 000 euroa. Taitava opettaja -palkinnon myöntökriteereissä korostuvat muun muassa yhteisöllisen ja avoimen opetus- ja oppimiskulttuurin edistäminen sekä opiskelijakeskeiset ja oppimista edistävät opetus-, ohjaus- ja arviointikäytännöt. Taitava opettaja -palkinnon saaneet henkilöt muodostavat opetuksen arvostusta ja kehittämistä edistävän verkoston.

Vuoden opetusteko -palkinto puolestaan pyrkii edistämään yhteistyötä ja verkostoitumista opetuksen kehittämisessä. Palkinnon suuruus on 10 000 euroa, ja se voidaan myöntää vuosittain yhdelle työryhmälle, tiimille, yksikölle, laitokselle, oppiaineelle, verkostolle tai vastaavalle. Vuoden opetusteko -palkinnon myöntökriteereissä korostuvat muun muassa uusien oppimisratkaisujen ja ajanmukaisten oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien edistäminen sekä tulevaisuuden työelämän tarpeisiin vastaaminen.

Lisätietoja:

Opetus- ja oppimispalveluiden päällikkö Tuula Heide, p. 0400 645 936, tuula.heide(at)uef.fi