Takaisin

Itä-Suomen yliopisto mukana kehittämässä oppimisympäristöä digitaaliajan käsityöläisille

Itä-Suomen yliopisto on saanut mittavan EU-rahoituksen uudenlaista teknologiakasvatusta tukevan oppimisympäristön ja ympäristön käyttöä tukevien opetusmenetelmien kehittämiseen. Yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen opetus- ja kehitysteknologioiden tutkimusryhmä koordinoi professori Markku Tukiaisen johdolla ensi vuoden alussa alkavaa eCraft2Learn -tutkimus- ja kehityshanketta, jonka toteuttaa 12 eurooppalaisen tutkimuslaitoksen ja yrityksen konsortio. Itä-Suomen yliopistosta hankkeessa on tietojenkäsittelytieteen laitoksen lisäksi mukana professori Kati Mäkitalo-Sieglin tutkimusryhmä soveltavan kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen osastolta.

Kaksivuotisen hankkeen aikana kehitetään ja testataan etenkin yläkoululaisille ja heidän opettajilleen suunnattua oppimisympäristöä, joka mahdollistaa uudenlaisen ”digitaaliajan käsityöläisyyden” osana oppimista. Ympäristö mahdollistaa esimerkiksi erilaisten robotiikka- ja teknologiaprojektien rakentamisen yksittäisten komponenttien suunnittelusta ja valmistamisesta lähtien sen sijaan että oppimistilanteessa käytettäisiin valmiita rakennussarjoja.

Hankkeen aikana kehitettävässä oppimisympäristössä toteutettavat projektit sisältävät teemoja niin luonnontieteistä, teknologiasta kuin taideaineistakin. Ympäristöön liittyvät opetusmenetelmät tukevat laaja-alaista oppimista sekä tietotekniikan ja teknologiataitojen sekä eri oppiaineiden luontevaa integraatiota uusien opetussuunnitelmien linjauksia noudattaen.

– Projektityöskentely teknologian ja innovaatioiden tuottamisen parissa, pelkän digitaalisen aineiston käyttämisen sijaan, tukee oppilaiden luovuuden, ongelmanratkaisukyvyn ja yhteistyötaitojen kehittymistä. Parhaassa tapauksessa tällaiset teknologiaprojektit voivat muuttaa oppilaiden näkemyksiä omista kyvyistään tulevilla työmarkkinoilla ja toimia uusien innovaatioiden alkusysäyksenä, toteaa hankekoordinaattori Calkin Suero Montero tietojenkäsittelytieteen laitokselta.

Hankkeessa kehitettävä tekninen oppimisympäristö kokoaa digitaalisen suunnittelun, 3D-tulostuksen, elektroniikan ja ohjelmoinnin työvälineet yhteen pedagogisesti mielekkääseen järjestelmään. Aiemmin vastaavanlaisen oppimisprojektin toteutukseen on tarvittu lukuisia työvälineitä ja ohjelmistoja, jotka on usein suunniteltu edistyneiden harrastajien tai ammattilaisten tarpeisiin ja ovat tästä syystä liian hankalasti käytettäviä esimerkiksi kouluissa.

Kehitettävä oppimisympäristö käyttää hyväkseen tietojenkäsittelytieteen viimeisimpiä tutkimustuloksia esimerkiksi oppimisen analytiikan sekä tiedon- ja tekstinlouhinnan alueilta tarjoten oppilaille automaattista ja yksilöityä tukea oppimisen haasteisiin. Samalla tavoin opettaja saa ympäristön kautta automaattisesti analysoitua tietoa oppilaiden etenemisestä opetuksen ja ohjauksen tueksi.

eCraft2Learn -hanke sai lähes kahden miljoonan euron rahoituksen EU:n arvostetusta Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta. Hankkeen partnerit tulevat Itä-Suomen yliopiston lisäksi Ruotsista, Englannista, Itävallasta, Kreikasta ja Italiasta. Hanke menestyi erittäin hyvin kansainvälisesti kovatasoisessa arvioinnissa, sillä Euroopan Komissio myönsi rahoituksen vain neljälle lähes sadasta hankehakemuksesta.

Lisätietoja:

Professori Markku Tukiainen, markku.tukiainen@uef.fi, 050 4411508
Hankekoordinaattori Calkin Suero Montero, calkin.montero@uef.fi, 050 4423789
Professori Kati Mäkitalo-Siegl, kati.makitalo-siegl@uef.fi, 050 5906073

Hankekuvaus Euroopan komission sivuilla http://cordis.europa.eu/project/rcn/206165_en.html