Takaisin

Itä-Suomen yliopisto läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditoinnin

Itä-Suomen yliopisto on läpäissyt Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditoinnin. Korkeakoulujen arviointijaosto päätti kokouksessaan 21.4., että Itä-Suomen yliopisto täyttää laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuudelle ja perustehtävien laadunvarmistukselle asetetut kriteerit.

Itä-Suomen yliopiston auditointi suoritettiin Kuopion kampuksella 13.–15.12.2016. Auditoinnin toteutti kansainvälinen auditointiryhmä, ja auditointitulos on voimassa kuusi vuotta.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointeja on toteutettu Suomessa vuodesta 2005 lähtien. Kaikki suomalaiset korkeakoulut osallistuivat vuonna 2012 päättyneeseen ensimmäiseen auditointikierrokseen. Käynnissä oleva toinen auditointikierros jatkuu vuoteen 2018 saakka. Auditointien toisen kierroksen menettelyssä pureuduttiin aiempaa syvällisemmin tutkintokoulutuksen laadunhallintaan.

Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmä pohjautuu ISO 9001 -järjestelmään. Lisäksi laatujärjestelmän rakentamisen tukena on käytetty Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditointikäsikirjan kriteereitä sekä aiemmista auditoinneista saatua palautetta. Järjestelmän rakentamista on johdettu keskitetysti ja työhön on osallistunut suuri osa henkilökuntaa. Myös opiskelijat ovat olleet mukana muun muassa eri toimielimien jäseninä, sisäisissä auditoinneissa sekä palautteen antajina.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen raportin mukaan edellisen auditoinnin jälkeen tehty järjestelmällinen kehitystyö ja sen pohjalta tulevat näytöt ovat selvästi Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmän vahvuuksia.

Laatujärjestelmän vahvuuksina mainittiin myös yliopiston avoin ja osallistava laatukulttuuri sekä sitä tukeva, systemaattisesti toimiva laatuorganisaatio. Myös yliopiston laatujärjestelmän selkärankana toimiva selkeä ja kattava päälaatukäsikirja nähtiin vahvuutena. Kehitettävää auditointiryhmä puolestaan löysi muun muassa keskeisimpien strategisten käsitteiden määrittelyjen kirkastamisessa sekä systemaattisemman yhteistyön luomisessa sidosryhmien ja yliopiston välille. Myös strateginen lähestymistapa kansainvälistymisen edistämiseksi nostettiin kehityskohteiden joukkoon.
 

Lisätietoja:

Rehtori Jukka Mönkkönen, p. 0294458001, jukka.monkkonen(at)uef.fi

Laatukoordinaattori Saila Vaittinen, p. 040 564 8985, saila.vaittinen(at)uef.fi