Takaisin

Itä-Suomen yliopisto kehittää tietoteknisiä oppimisympäristöjä Palestiinassa

Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto osallistuu opettajankoulutuksen kehittämiseen Palestiinassa. Itäsuomalaiset ovat mukana erityisesti tietoteknisten oppimisympäristöjen luomisessa Palestiinan yliopistoihin. Kolmivuotinen hanke käynnistyi loppuvuodesta 2015.

Palestiinan opettajankoulutuksen kehittäminen liittyy Erasmus + -projektiin Raising the Quality of Teacher Education Programmes in Palestine Through Technology Enhanced Learning, Teaching and Assessment (RQTEPP-TELTA). Projektissa on mukana kolme yliopistoa Palestiinasta (Al-Azhar University, Birzeit University ja Hebron University) ja kolme Euroopasta (Itä-Suomen yliopisto, Fontys University of Applied Sciences Hollannista ja koordinoijana brittiläinen Canterbury Christ Church University).

Projektin tavoitteena on kehittää opettajien kandidaattitutkinnon koulutusohjelmia kolmessa palestiinalaisessa yliopistossa. Kehityskohteina ovat korkeakoulutuksen opetusmenetelmät, käytäntöön perustuvat tutkimusmenetelmät sekä teknologiset oppimisympäristöt. Itä-Suomen yliopisto johtaa ja koordinoi työtä, joka liittyy fyysisten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen.

– Työhön kuuluu pedagogisesti linjakkaiden opetusteknologioiden käytön jalkauttaminen osaksi opetustyötä. Meidän vastuulla on ns. Smart Learning Room -konseptin kehittäminen ja toteuttaminen. Kokonaisuus sisältää laitteet, ohjelmistot, verkot, verkkoympäristöt sekä kalusteet. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu opetushenkilöstön koulutuksen suunnittelu, oppimisympäristön tulevan ylläpidon kehittäminen sekä myös aihealuetta käsittelevän tutkimuksen tekeminen, projektitutkija Antti Ronkainen kertoo.

Suurimmat haasteet liittyvät Ronkaisen mukaan opetushenkilökunnan tottumattomuuteen hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti ja pedagogisesti kehittyneillä tavoilla.

– Tietokoneita tai muita laitteita ei yleisesti käytetä osana opetusta, eikä niitä ole tarpeeksi saatavilla. Puutteita on myös perusinfrastruktuurissa kuten langattomien verkkojen toiminnassa. On kuitenkin hyvä huomata, että erityisesti opiskelijat käyttävät älylaitteita ja nettiä yleisesti. Tietotaitoa ja teknistä osaamista Palestiinasta löytyy, ja siellä on kehitetty omia tarvelähtöisiä edistyneitäkin ratkaisuja.

Israelin naapurissa sijaitsevassa Palestiinassa on ollut poliittisesti levotonta, mikä heijastuu yliopistojen toimintaan.

– Varsinkin pienemmät välikohtaukset ovat yleisiä, ja esimerkiksi matkustaminen Ramallahista vierailulle Hebronin yliopistoon ensimmäisellä Palestiinan matkalla jäi tekemättä tästä syystä. Levoton tilanne ja pienet välikohtaukset eivät helposti näy vierailijan silmään yliopistoilla tai kaupungilla. Yksi kumppaniyliopistoista sijaitsee Gazassa, joka on oma tapauksensa. Matkustuslupien saaminen alueelta ulos on äärimmäisen vaikeaa ja myös matkustuslupien saaminen Gazaan erittäin epävarmaa. Suunnittelua on tehty sen vuoksi nettikokouksissa ja sähköpostilla, Ronkainen sanoo.

Projektin kumppaniyliopistojen edustajat kokoontuvat Joensuun kampuksella 4.–8. huhtikuuta. Vierailun tarkoituksena on edistää Smart Learning Room -mallin kehittämistä kohti lopullista versiota ja laitteistohankintojen toteuttamista. Suunnittelutyön lisäksi ohjelmassa on tapaamisia Itä-Suomen yliopiston opetushenkilökunnan kanssa, tieto- ja viestintäteknologian käyttöä havainnollistavia kouluvierailuja sekä omakohtaista tutustumista opetusteknologiaan yliopiston opetus- ja kokeilutiloissa.

Lisätietoja:

Teemu Valtonen, yliopistotutkija, p. 050 442 4401, teemu.valtonen(at)uef.fi

Antti Ronkainen, projektitutkija, p. 050 302 1475, antti.ronkainen(at)uef.fi