Takaisin

Itä-Suomen yliopisto kehittää oppimisympäristöjä Eritreassa

Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen Strengthening ICT in Education in Eritrea -hanke tehostaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ja parantaa oppimisympäristöjä Eritrean teknillisessä yliopistossa (Eritrean Institute of Technology, EIT).

Eritrean teknillisen yliopiston henkilökunnalle suunnattu kurssitarjonta saa jatkoa kuluvan helmikuun aikana. Eritreassa on käynnistynyt tällä viikolla digitaalisen oppimateriaalin tuottamiseen keskittyvä kurssi, ja ensi viikolla opetustarjontaa täydennetään oppimisympäristöjen teknisiin sovelluksiin ja digitaalisen materiaalin jakeluun keskittyvällä kurssilla.

Kursseilla käydään läpi muun muassa video-oppimateriaalin tekemistä ja jakelua sekä erilaisia mobiilioppimisen ympäristöjä. Lisäksi opetusteknologiakurssilla tutustutaan opetusrobotiikan kaltaisiin hyväksi havaittuihin välineisiin esimerkiksi tietotekniikan opetuksen tukena.

Kursseille osallistujat tulevat Eritrean teknillisen yliopiston eri tiedekunnista, ja yhtenä tavoitteena on myös motivoida heitä edelleen kouluttamaan omien yksikköjensä opettajia. Samalla toivotaan hankkeen toiminnan vaikuttavan myös opetusmenetelmien muuttumiseen aiempaa opiskelijakeskeisempään ja käytännönläheisempään suuntaan.

Toimivat internet-yhteydet haasteena

Strengthening ICT in Education in Eritrea -hanke käynnistyi vuonna 2015 suunnitteluvierailulla Eritreaan. Vierailun aikana Eritreassa toteutettiin myös ensimmäinen intensiivikurssi, jossa hankkeen asiantuntijoina toimivat Itä-Suomen yliopiston tutkijat kouluttivat eritrealaisia kollegoitaan käyttäjäkeskeisten suunnittelumenetelmien hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisympäristöjen suunnittelussa.

Hankkeen aikana suunnitellaan ja toteutetaan Eritrean teknilliselle yliopistolle opetusteknologian laboratorio ja resurssikeskus sekä koulutetaan paikallisia opettajia käyttämään moderneja oppimisvälineitä kuten esimerkiksi mobiiliteknologiaa opetuksessa. Lisäksi hankkeessa parannetaan Eritrean pääkaupungin Asmaran liepeillä sijaitsevan yliopiston kampuksen tietoliikennetekniikkaa ja kehitetään henkilöstön valmiuksia ylläpitää paikallisiin tarpeisiin sopivia oppimisympäristöjä.

– Suomalaisiin oppimisympäristöihin verrattuna ehkä suurin haaste Eritreassa on luotettavasti ja riittävän nopeasti toimivien internet-yhteyksien puute sekä kampuksen ajastaan jälkeen jäänyt ja puutteellinen laitteistovalikoima. Näistä syistä yliopiston opetusteknologiaa ja oppimisympäristöjä suunniteltaessa ei voida käyttää Suomessa totuttuun tyyliin esimerkiksi pilvipalveluja. Kaikki resurssit on toteutettava paikallisesti siten, että palvelut ovat saavutettavissa paikallisen kampusverkon kautta internet-yhteyden puutteesta huolimatta, toteaa Eritreaan matkustanut Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen tutkija Ilkka Jormanainen.

Tietotaitoa paikallisiin tarpeisiin

– Puutteellinen internet-yhteys ja muun infrastruktuurin vähäisyys mahdollistavat ja osin pakottavatkin suunnittelemaan ja toteuttamaan oppimisympäristön ja toimintatavat paikallisten tarpeiden ja vahvuuksien mukaisesti. Tämä on ehdottoman tärkeä asia, sillä haluamme, että saamme aikaan yhdessä eritrealaisten kumppaneidemme kanssa hankkeen jälkeenkin toimivia ratkaisuja, jatkaa Jormanainen.

Hankkeella halutaan vaikuttaa Eritreaa vaivaavan maastamuuton syihin tarjoamalla opiskelijoille enemmän paikallisiin ongelmiin nähden relevanttia tietotaitoa. Näin he voisivat valmistuttuaan hyödyntää osaamistaan maan kehittämisessä, ja maastamuutosta voisi tulla vähemmän houkutteleva vaihtoehto.

ICT4EEDU-hanketta rahoittaa Suomen ulkoministeriö Eritrean korkeakoulujen kapasiteettia vahvistavan HEI-ICI Eritrea -ohjelman kautta.

Lisätietoja:

Ilkka Jormanainen, tutkijatohtori, p. 050 375 7289, ilkka.jormanainen(at)uef.fi (20.–28.2. vain sähköpostilla)

Markku Tukiainen, professori, p. 050 441 1508, markku.tukiainen(at) uef.fi