Takaisin

Itä-Suomen yliopisto Joensuun kaupungin ilmastokumppaniksi

Joensuun ilmastokumppanuusverkosto sai torstaina 7.3.2019 uuden jäsenen, kun Itä-Suomen yliopisto allekirjoitti ilmastositoumuksen. Yliopistosta tuli samalla verkoston 30. jäsen.

– Liittyminen ilmastokumppanuusverkostoon tukee Itä-Suomen yliopiston pitkäjänteistä ilmasto- ja ympäristötyötä, toteaa Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen.

Itä-Suomen yliopisto sitoutuu muun muassa hankkimaan kaiken käytettävän sähkön 100 % uusiutuvalla energialla tuotettuna. Myös yliopiston kiinteistöjen lämmityksessä käytettävästä kaukolämmöstä 80 % tulee olemaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua vuoteen 2025 mennessä.

– Kiinteistöjen lämmitys ja sähkön kulutus ovat Suomen oloissa merkittävimpiä kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajia, kun tuotanto tapahtuu fossiilisilla polttoaineilla. Tästä syystä Itä-Suomen yliopiston sitoumus uusiutuviin energiamuotoihin siirtymisestä on merkittävä tekijä Hiilineutraali Joensuu 2025 -tavoitteen saavuttamiseksi, toteaa Joensuun kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen.

Muita ilmastositoumuksen puitteissa tehtäviä toimenpiteitä yliopistolla ovat muun muassa matkustamisen vähentäminen sekä etäosallistumisen, julkisten kulkuneuvojen ja kimppakyytien suosiminen, kestävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa, jätteen ja erityisesti muovijätteen muodostumisen vähentäminen sekä kierrätyksen tehostaminen.

– Yliopisto on Joensuulle merkittävä vetovoimatekijä. Ilmastositoumuksen kautta yliopisto on mukana Joensuun ilmastotyössä ja esimerkkinä laajemminkin vastuullisen ympäristötoiminnan toteuttajana. Hienoa, että saimme heidät mukaan kumppanuusverkostoomme, Leinonen jatkaa.

Itä-Suomen yliopiston puolesta sitoumuksen allekirjoitti rehtori Jukka Mönkkönen ja kaupungin puolesta ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen.

Joensuun seudun ilmastokumppanuus on suunnitelmallista ilmastotyötä tekevistä toimijoista koostuva verkosto. Verkoston toiminta käynnistettiin vuosina 2015-2017 toimineessa Ilmastotori-hankkeessa. Verkostossa on mukana eri kokoluokan yrityksiä ja yhteisöjä, joita kaikkia yhdistää halua toimia ympäristön ja ilmaston puolesta.

Lisätietoja:

Itä-Suomen yliopisto, Saila Vaittinen, laatukoordinaattori, puh. 040 564 8985, saila.vaittinen@uef.fi

Joensuun kaupunki, Maria Kunnari, ympäristönsuojelutarkastaja, puh 050 310 9435, maria.kunnari@joensuu.fi