Takaisin

Itä-Suomen yliopisto ja kumppaniverkosto yhdessä ALL-YOUTH-tutkimushankkeen avaukseen 16.1.

Miten voimme edistää 16–25-vuotiaiden nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisöissään ja suomalaisessa yhteiskunnassa? Monitieteinen ALL-YOUTH-tutkimushanke etsii vastauksia tähän kysymykseen ja ratkaisuja nuorten mahdollisuuksiin päättää elämästään. Hanke tutkii nuorten käsityksiä ja toiveita kestävästä kehityksestä ja hyvinvoinnista, oikeudellisen sääntelyn vaikutusta nuorten osallistumiseen yhteiskunnassa, aktiivista kansalaisuutta edistäviä digitaalisia palveluita sekä nuorten työllistymismahdollisuuksia biotalouden parissa.

Itä-Suomen yliopistosta ALL-YOUTH-hankkeeseen osallistuu yhteiskuntatieteellisen biotaloustutkimuksen professorin Irmeli Mustalahden työryhmä, johon kuuluvat professori Teppo Hujala, tutkijatohtori Nina Tokola ja projektitutkija Antti Erkkilä. Konsortiota johtaa Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Reetta Toivanen, ja osahankkeita toteuttavat lisäksi Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto.

Hankkeen rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). ALL-YOUTH on osa STN:n Kestävän kasvun avaimet -ohjelmaa. STN:n tehtävä on rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.

Tutkimushankkeen avausseminaari How Can Young People Rule Their World? – Introducing ALL-YOUTH Project järjestetään Tampereen yliopistossa 16. tammikuuta klo 10–15.45. Seminaari esittelee kansainvälisiä kokemuksia nuorten yhteiskunnallisesta osallistumisen edistämisestä, hankkeen lähtökohtia sekä eri toimijoiden toiveita hankkeelle. Seminaariin saapuu edustajia useista kansalais- ja nuorisojärjestöistä, julkishallinnosta ja eduskunnasta sekä nuoria ja opiskelijoita. Tapahtumaan osallistuvat myös Joensuun kaupungin, lyseon lukion ja nuorisovaltuuston, ELY-keskuksen ja Pohjois-Karjalan Biosfäärialueen, Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistyksen, Enon 4H-yhdistyksen ja Riverian Outokummun yksikön edustajat.

Biotalous ja nuorten työllisyys yhdistävät Pohjois-Karjalassa

Itä-Suomen yliopiston ALL-YOUTH-osahanke etsii osallistavan toimintatutkimuksen menetelmin nuorten kanssa ratkaisuja, miten nuoret voivat tukea kestävän kehityksen tavoitteita. Tutkimuksen lähtökohta on, että nuoret pääsevät itse osallistumaan mielekkäiden toimintatapojen ja työllistymismahdollisuuksien luomiseen biotalouden parissa ja vaikuttamaan biotalouteen siirtymiseen.

– Osallistava toimintatutkimus hankkeen tutkimusstrategiana merkitsee yhteistä tiedon tuotantoa hankekumppanien ja nuorten kanssa. Sen myötä mahdollistuu myös asioiden ja käytänteiden muuttaminen ja kehittäminen, kertovat tutkijatohtori Nina Tokola ja projektitutkija Antti Erkkilä.

– Tarkastelemmekin biotalouteen siirtymistä kansalaislähtöisesti ja siitä näkökulmasta, mikä mahdollisuus erityisesti nuorilla on osallistua ja vaikuttaa biotalouden sisältöihin ja tulkintoihin, sanoo professori Teppo Hujala.

Osahankkeen toimijaverkosto kokoontui Joensuussa joulukuun puolivälissä. Mukana tapaamisessa olivat muun muassa Joensuun kaupungin, Suomen Metsäkeskuksen, Pohjois-Karjalan Biosfäärialueen, Joensuun lyseon lukion, ENO-verkkokoulun, Enon 4H-yhdistyksen ja Paiholan vastaanottokeskuksen edustajat.

– Tapaamisessa nousivat esille muun muassa tarve eri ikäisten nuorten ammatilliseen vertaistutorointiin ja ylisukupolvisen metsätiedon siirtoon, summaavat Tokola ja Erkkilä.

Osahankkeen toimintatutkimuksen suunnittelu ja kumppanitapaamiset jatkuvat kevään aikana.

Lisätietoja:

Irmeli Mustalahti, ALL-YOUTH-osahankkeen vetäjä, professori, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 563 2071, irmeli.mustalahti(at)uef.fi

Reetta Toivanen, ALL-YOUTH-hankkeen johtaja, dosentti, Helsingin yliopisto, p. 050 318 5281, reetta.toivanen(at)helsinki.fi

www.allyouthstn.fi, twitter.com/allyouthkaikki, instagram.com/allyouthstn