Takaisin

Itä-Suomen yliopisto avaa alanvaihtoväylän oikeustieteelliseen

Itä-Suomen yliopisto avaa jo kevään 2018 opiskelijavalinnoissa uuden alanvaihtoväylän oikeustieteelliselle alalle oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoihin.

– Kun tulevaisuudessa nykyistä suurempi osa opiskelijoista tulee yliopistoihin todistusvalintojen perusteella, on tärkeää luoda joustavia mahdollisuuksia vaihtaa alaa yliopiston sisällä. Alanvaihto edellyttää nykyisin yleensä osallistumista valintakokeeseen. Haluamme pilotoida alanvaihtoväylän toimivuutta niin sanotulla hakupainealalla, jolle on vaikea päästä ja on perinteisesti päässyt vain valintakokeilla, oikeustieteiden laitoksen johtaja, professori Tapio Määttä perustelee uudistusta.

Tänä vuonna 2,56 prosenttia oikeustieteellisen valintakokeeseen Itä-Suomen yliopistoon osallistuneista sai opiskelupaikan. Oikeustieteelliselle alalle oli koko Suomessa yhteensä 5 720 hakijaa. Valintakokeeseen osallistuneista 8,32 prosenttia sai opiskelupaikan.

Oikeustieteellisen alan siirtohaussa valitaan Itä-Suomen yliopistoon keväällä 2018 ilman valintakoetta enintään kymmenen hakijaa. Lisäksi oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoja suorittamaan valitaan 50 opiskelijaa valintakokeella. Oikeustieteellisen alan valintakoe järjestetään vuodesta 2018 alkaen yhteisvalintana Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistojen kanssa.

– Alanvaihtajille tarkoitettu siirtohaun väylä on tarkoitettu pysyväksi. Saatujen kokemusten perusteella voimme tulevaisuudessa tarvittaessa tarkistaa väylän valinnan kriteerejä, Määttä kertoo.

Määtän mukaan siirtohaku joustavoittaa opintopolkuja ja myös edistää elinikäistä oppimista.

– Toimivat alanvaihtoväylät edellyttävät joustavia mahdollisuuksia sivuaineiden opiskeluun. Itä-Suomen yliopistossa on laajasti käytössä vapaa sivuaineopinto-oikeus. Myös oikeustieteiden opintoja voi opiskella rajoituksetta sivuaineena, Määttä kertoo.

Siirto-opiskelijana otetaan oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoja suorittamaan enintään 10 sellaista hakijaa, jotka ovat suorittaneet Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaisia oikeusnotaarin perus- ja aineopintoja vähintään 100 opintopistettä (op). Hakukelpoisia ovat opiskelijat, joilla on Itä-Suomen yliopistossa voimassa oleva opinto-oikeus alempaan korkeakoulututkintoon. Valinta tehdään opintomenestyksen perusteella (hakuperusteena olevien opintojen opintopistemäärillä painotettu keskiarvo). Mikäli hakija on suorittanut oikeusnotaarin tutkintoon kuuluvia opintoja enemmän kuin 100 op, huomioon otetaan parhailla arvosanoilla suoritetut kurssit (100 op). Huomioon otetaan ainoastaan Itä-Suomen yliopiston opintorekisterissä olevat opinnot (ml. hyväksiluetut). Tasapistetilanteessa valinnan ratkaisee ensisijaisesti oikeusnotaarin tutkintoon kuuluvien pakollisten opintojen määrä ja toissijaisesti kaikkien Itä-Suomen yliopistossa suoritettujen opintopisteiden määrä.

Huomioon otetaan vuoden 2018 opiskelijavalinnassa ainoastaan 1.8.2007 jälkeen suoritetut oikeustieteen opinnot. Siirtohaussa hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on ollut edellisessä opinto-oikeudessaan läsnäolevana vähintään yhden lukukauden. Kevään 2018 valinnassa opinto-oikeuden on tullut alkaa viimeistään 1.8.2017

Siirtohaun hakuaika on 2.–16.5.2018. Haussa otetaan huomioon toukokuun 2018 loppuun mennessä suoritetut opinnot.

Lisätietoja: oikeustieteiden laitoksen johtaja, professori Tapio Määttä, tapio.maatta at uef.fi, puh. 050 575 1589.