Takaisin

Itä-Suomen yliopisto 10 vuotta

Itä-Suomen yliopisto täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Yliopisto tarjoaa juhlavuoden aikana suurelle yleisölle, opiskelijoilleen, henkilökunnalle ja alumneilleen lukuisia erilaisia tapahtumia. Juhlavuoden päätapahtumaa vietetään 20. helmikuuta Kuopion kampuksella.

– Itä-Suomen yliopiston perustaminen on osoittautunut menestystarinaksi. Kymmenessä vuodessa kehittynyt vahva kansainvälinen ja kansallinen asema takaa yliopistollemme edellytykset tukea koko Itä-Suomen vetovoimaa ja kehitystä myös tulevina vuosikymmeninä, arvioi rehtori Jukka Mönkkönen.

Itä-Suomen yliopistossa on tällä hetkellä noin 2 500 työntekijää, 15 500 tutkinto-opiskelijaa ja 15 400 aikuisopiskelijaa. Vuosittain yliopistossa suoritetaan noin 1 600 maisterintutkintoa ja 150 tohtorintutkintoa. Tutkimuksessa yliopisto on hyödyntänyt laajaa tieteenalakirjoaan kokoamalla vahvuusalueilleen tieteidenvälisiä, kansainvälisesti erittäin kilpailukykyisiä tutkimuskokonaisuuksia.

– Itä-Suomen yliopisto on maamme monialaisin yliopisto, ja kuluneen kymmenen vuoden aikana se on noussut eturivin paikalle suomalaisten yliopistojen joukossa, täydentää akateeminen rehtori Tapio Määttä.

Juhlavuonna mukana soiden suojelussa

Juhlavuotensa kunniaksi UEF lahjoittaa 10 000 euroa Luonnonperintösäätiön kanssa toteutettavaan UEF10-suo-kampanjaan, jonka tuotolla perustetaan Itä-Suomeen yksityinen suoluonnon suojelualue virkistys- ja tutkimuskäyttöön. Myös yliopiston yhteistyökumppanit, sidosryhmät ja muut halukkaat ovat tervetulleita osallistumaan juhlakampanjaan.

Jukka Mönkkösen mukaan Itä-Suomen yliopisto halusi olla mukana soiden suojelussa, koska suot ovat olennainen osa itäsuomalaista luontoa.

– Soilla on myös suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa.

Juhlavuonna julkaistaan myös yliopiston rakennusvaihetta sekä ensimmäistä vuosikymmentä käsittelevä historia Itä-Suomen yliopisto – reformi ja sen tekijät. Juhlakirjan tekijöiden, Mikko Kohvakan ja Arto Nevalan, mukaan moniääninen analyysi rakentuu monipuolisen arkistoaineiston, laajan lehtileikekokoelman sekä lukuisten haastatteluiden varaan. Kirja julkaistaan 20. helmikuuta 10-vuotisjuhlatapahtuman yhteydessä.

Itä-Suomen yliopisto (University of Eastern Finland, UEF) syntyi vuoden 2010 alussa, kun Joensuun ja Kuopion yliopistot päättivät yhdistää voimansa tiivistääkseen itäsuomalaista yhteistyötä. Yliopistojen yhdistymiseen kannusti myös Opetusministeriön maaliskuussa 2006 julkaisema korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen periaatemuistio, jolla pyrittiin vahvistamaan tutkimus- ja innovaatiojärjestelmäämme edistämällä yliopistojen verkostoitumista, profiloitumista ja kansainvälistymistä.

Lisätietoja:
Rehtori Jukka Mönkkönen, p. 040 728 8057
www.uef.fi/uef10