Takaisin

Ismo Pölönen biotalous- ja luonnonvaraoikeuden professoriksi Itä-Suomen yliopistoon

Keskustelu sosiaalisesta toimiluvasta kuuluu moderniin ympäristöoikeuteen

Aktiiviset ja asiantuntevat kansalaiset sekä heidän perustamansa liikkeet haastavat perinteisiä tiedontuotannon ja osallistumisen lakisääteisiä prosesseja ja luovat tarpeen uusien yhteistoiminnallisten menetelmien kehittämiselle, sanoo professori Ismo Pölönen. Pölönen aloittaa 1.8. Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden (erityisesti biotalous- ja luonnonvaraoikeus) professorin tehtävässä.

– Ympäristöoikeuden tutkijakaan ei voi näihin haasteisiin vastatakseen pidättäytyä pykälissä ja oikeudellisissa konstruktioissa. Esimerkiksi keskustelu sosiaalisesta toimiluvasta eli toimintojen paikallisesta hyväksyttävyydestä on ilman muuta modernin ympäristöoikeuden piiriin kuuluvaa. Uusiin haasteisiin vastaamiseen tarvitaan monitieteistä sekä käytännöllistä otetta, Pölönen toteaa.

Hän on keskittynyt tutkimuksessaan ympäristövaikutusten arviointiin, osallistumisoikeuksiin sekä kaivos- ja kaavoitusoikeuteen. Pölösen mukaan yhteiskunnan muutokset ohjaavat tutkimaan niitä aiempaa monipuolisemmalla tutkimusotteella ja käsitteistöllä yhteistyössä muiden alojen tutkijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Suomen akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa CORE-hankkeessa Pölönen muun muassa selvittää parhaillaan, miten yhteistoiminnallisten mallien käyttöönottoa ympäristöpäätöksenteossa voidaan tukea lainsäädännöllä.

– Olennaista tässä tutkimushankkeessa on juuri monitieteisyys. Esimerkiksi ympäristöpolitiikan tutkimuksessa on käsitteitä, jotka avaavat ja selittävät ilmiöitä oikeudellisia käsitteitä paremmin.

Oikeustieteelliselle tutkimukselle uudenlainen toimintatapa on myös toimintatutkimuksellinen ote sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä.

– Esimerkiksi Sodankylässä olemme yhdessä kunnan, kaivosyhtiöiden ja sidosryhmien edustajien kanssa pohtineet työpajoissa, miten kaivosten vaikutusten hallintaan liittyvää yhteistoimintaa voidaan kehittää.

Tutkijoiden tarjottava kriittisiä arvioita

Pölönen on pyrkinyt työssään oikeustutkimuksen laajaan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Hänen mukaansa yhä hektisemmän informaatiotulvan keskellä ei tule unohtaa juristitutkijoiden perinteistä ja tärkeää perustehtävää – tiedon tuottamista nykyisestä oikeustilasta jäsennetyssä muodossa lainsoveltajille ja -valmistelijoille. Oikeustutkijoiden tehtävänä tukea myös sääntelyn kehittämistä tuottamalla tietoa eri sääntelyvaihtoehdoista ja niiden ohjausvaikutuksista.

– Tässä tutkijan tulisi pyristellä irti polkuriippuvuuksista ja pyrkiä uusiin avauksiin myös oikeudellisten ja hallinnollisten rakenteiden tasolla.

Tutkijoiden on Pölösen mukaan tarjottava myös kriittisiä arvioita, vaikkei niitä kysyttäisi.

– Tämä on mielestäni tutkijoiden rooli ja palvelee yhteiskuntaa pitkällä aikavälillä. Tutkijoiden on nostettava esiin ne relevantit näkökohdat, jotka jäävät tahattomasti tai tarkoituksella pimentoon sekä tuotava ennakkoluulottomasti erilaisia vaihtoehtoja ongelmien ratkaisuun.

Pölönen on huolissaan tutkimustiedon viestinnän aikajänteen lyhentymisestä. Hänen mukaansa tutkimusviestinnässä ei tulisi kilpailla nopeudella ja määrällä, vaan laadukkaalla viestinnällä, joka sisältää sekä yksinkertaistuksen että analyyttisen pohdinnan ja perustelut.

– Tämä tarkoittaa kysymysten monipuolista arviointia, vaihtoehtoisten vastausten punnitsemista sekä oman ensiarvion epäilyä nopean reagoinnin kustannuksella. Olennaisen päätöksenteon näkökulmasta tarve tutkijoiden kannanotoille ei usein ole aidosti akuuttia.

Ismo Pölösen painolaatuiset valokuvat löytyvät osoitteista:

http://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/16470?encoding=UTF-8

http://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/16469?encoding=UTF-8

Lisätietoja: professori Ismo Pölönen, puh. 040 594 6024, ismo.polonen(at)uef.fi

Ismo Pölönen

  • Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden, erityisesti biotalous- ja luonnonvaraoikeus, professori 1.8.2019 alkaen
  • S. 1975, Rääkkylä
  • HTM 2001, HTL 2005 ja HTT 2007, Joensuun yliopisto
  • Ympäristöoikeuden dosentti 2012, Itä-Suomen yliopisto


Tärkeimmät tehtävät

  • Ympäristöoikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto, 2017–2019
  • Yliopistolehtori, Itä-Suomen yliopisto, 2014–2017
  • Ympäristöoikeuden tutkimusprofessori, LUKE ja Itä-Suomen yliopisto, 2014
  • Tutkija, Itä-Suomen yliopisto, 2011–2012
  • Ympäristöoikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto, 2009–2010