Takaisin

Into-päivä rohkaisi osallistumaan

Toista kertaa järjestetty Into-toimintapäivä kokosi Joensuun Areenalle kuntoutujia sekä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia yhteisen hauskanpidon äärelle. Tapahtuma rohkaisi osallistumaan ja kokeilemaan erilaisissa toimintapisteissä oman mukavuusalueen ulkopuolella olevia asioita.

– Pidän tämänkaltaisesta matalan kynnyksen toiminnasta, joka on aktivoivaa ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Täällä päätarkoituksena ei ole voitto vaan kevyt hauskanpito, ja mukaan on helppo tulla, kun muilla osallistujilla on samanlaista taustaa kuin itselläni, toimintapäivään osallistunut Tiina Harju kertoi.

Toiminnallisen Into-päivän taustalla ovat Marttojen VIIRI-hanke, Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry:n Aulis-hanke sekä strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama ALL-YOUTH-tutkimushanke.

– Lähdimme vuosi sitten mukaan tutustumaan hanketoimintaan ja fasilitoimaan tapahtuman järjestämistä. Halusimme tarjota osallistujille mahdollisuuden tulla mukaan myös ALL-YOUTHin toimintoihin, ja muutama innokas lähtikin mukaan, ALL-YOUTHin tutkija Nina Tokola Itä-Suomen yliopistosta kertoi.

Tiina Harjun mukaan into-toimintapäivän kaltaiset tapahtumat edistävät ryhmäytymistä ja kannustavat osallistumaan.

ALL-YOUTH-hankkeessa tutkitaan 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksia ja esiteitä sekä heidän käsityksiään kestävästä hyvinvoinnista. Viime vuoden Into-päivässä tutkijat keräsivät osallistujilta haastatteluaineistoa muun muassa osallistumisesta omia tärkeitä asioita koskevaan päätöksentekoon. Tukijat olivat innolla mukana myös päivän toiminnallisissa pisteissä.

– Oli hienoa nähdä, kuinka antaumuksella he suorittivat toiminnallisia rasteja yhdessä meidän osallistujiemme kanssa. Kaikki tuulettivat tasa-arvoisesti ja olivat samalla viivalla titteleihin ja oppiarvoihin katsomatta, iloitsi projektipäällikkö Vappu Lasarov VIIRI-hankkeesta.

Yhteistyö opettaa viestintätaitoja

Tokolan mielestä tutkijoille tekee hyvää päästä säännöllisesti ulos akateemisesta ajattelutavasta ja viitekehyksestä.

– Jalkautumalla hanketoimijoiden pariin pystymme ymmärtämään paremmin sitä todellisuutta, josta kirjoitamme teorioita. Saamme samalla käsityksen siitä, millaisia uusia termejä sen ymmärtämiseksi tarvitaan.

Yhteistyö kentän hanketoimijoiden kanssa opettaa Tokolan mukaan tutkijoille myös viestintätaitoja.

– Esimerkiksi ALL-YOUTH-hankkeessa tuotamme tietoa yhdessä nuorten kanssa, ja tämä ei suju ilman yhteistä kieltä. Se on ollut valtava oppimisprosessi meille tutkijoille, Tokola painotti.

– Meidän arjen toimijoiden ja tieteellisen tutkimuksen välinen vuoropuhelu on ollut hedelmällistä. Se on tuonut uusia näkökulmia molemmille, sillä voimme katsoa samaa asiaa hyvin erilaisista näkökulmista. Ja on ollut aivan ihanaa suunnitella uutta yhdessä, jatkoi Lasarov.

Vappu Lasarov ja Pekka Mustonen näkevät, että yhteistyö tutkijoiden kanssa on hedelmällistä puolin ja toisin.

Aulis-hankeen projektityöntekijä Pekka Mustonen oli samoilla linjoilla. Hänen mukaansa käytännön hanketyöntekijät katsovat usein asioita käytännönläheisesti ruohonjuuritasolta.

– Meillä ei kuitenkaan ole aina kapasiteettia ja mahdollisuuksia saada tieteellistä tietoa toiminnan pohjalle. Hankkeissa kuitenkin synty uutta tietoa. Olisikin hyvä, ettei se pysähtyisi ja jäisi vain meille.

Matalan kynnyksen toiminnalle suuri kysyntä

Into-toimintapäivän rahoitus on toistaiseksi turvattu ensi vuodelle. Tokola kannustikin toimintapäivän järjestäjiä kirjaamaan toimintamallin ylös, jolloin sitä voi tulevaisuudessa jakaa ja jalostaa muille toimijoille.

Tiina Harjun mielestä erilaiselle matalan kynnyksen toimintamuodoille on suuri tarve. Hän itse rohkaistui VIIRI-toiminnan kautta kokeilemaan avoimesti myös muita tarjolla olevia toimintamuotoja.

– Tältäkin päivältä odotan hauskaa yhdessäoloa ja naurunremakkaa. Kannustan myös muita lähtemään erilaiseen toimintaan avoimin mielin mukaan.

Into-toimintapäivä innosti Leena Muonan, Tiina Harjun ja Jani Kuittisen hauskanpitoon ja yhteisen tekemisen äärelle.

Into-päivän toteutuksessa oli mukana Pohjois-Karjalan liikunnan ja urheilun asiantuntija-, kehittämis- ja yhteistyöjärjestö Pokali ry. Toimintapäivän järjestäjistä Aulis-hanke tukee mielenterveyskuntoutujia, jotka kokevat tarvitsevansa tukea arjen ja elämän haasteisiin. VIIRI-hanke puolestaan tukee alle 40-vuotiaiden koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien miesten sekä paljon palveluita tarvitsevien pitkän aikaa työttömänä olleiden työikäisten toimintakykyä ja omaa aktiivisuutta.

Teksti: Sari Eskelinen

Kuvat: Pasi Huttunen

ALL-YOUTH-hanke www.allyouthstn.fi/

Viiri-hanke www.martat.fi/pohjois-karjala/viiri/

Aulis-hanke www.pkmielenterveydentuki.fi/aulis-hanke