Takaisin

Huipputanssijat yliopistolle liikeanalyysiin

Kuopio tanssii ja soi -tapahtuman aikana huipputanssijoita osallistuu myös tutkimukseen Itä-Suomen yliopistossa. OffBalance-tutkimuksessa tarkastellaan biomekaniikan avulla tanssijan alaraajan toimintaa. Tuloksia voidaan hyödyntää tanssitekniikan kehittämiseksi ja vammojen välttämiseksi tanssin opetuksessa, tanssijoiden työssä ja kuntoutuksessa.

Tero Saarinen Companyn David Scarantino on yksi tutkimukseen osallistuneista tanssijoista. Kuva liikelaboratoriosta mittausten jälkeen.

Tässä tutkimuksessa erityisen kiinnostuksen kohteena ovat tanssijan tukijalan lonkkaan kohdistuvat voimat yhden jalan tasapainoasennoissa. Päätutkijana toimii tanssitaiteen tohtori, terveystieteiden maisteri, fysioterapeutti ja tanssipedagogi Hanna Pohjola, jonka mukaan lonkan rasitusvammat ovat tanssijoilla yleisiä.

– Ne ovat haasteellisia hoitaa, sillä tanssilajeissa korostuu tyypillisesti suuri lonkkanivelen liikelaajuus. Vammat johtuvat useimmiten puutteellisesta tanssitekniikasta. Lonkkaan kohdistuvien rasitusvammojen ennaltaehkäisyn ja kuntoutuksen kannalta onkin tärkeää selvittää rasitukseen liittyviä toiminnallisia liikemalleja.

Sovelletun fysiikan laitoksen liikelaboratorio on ainutlaatuinen paikka mitata tanssijoiden liikkeitä. Tulosten tarkastelussa ovat mukana myös liikuntafysiologian asiantuntijat biolääketieteen yksiköstä.

Taide ja tiede kohtaavat, kun huipputanssija suorittaa laboratoriossa tanssiliikkeitään voimalevyjen päällä. Ne tallentavat tietoa liikkeissä käytetystä voimasta ja EMG-anturit lihasten sähköisestä toiminnasta. Liikkeet kuvataan kolmiulotteisesti infrapunasuodattimilla varustetuin kameroin. Tanssijan kehoon kiinnitetyt heijastinmarkkerit heijastavat infrapunavalonheitinten valoa, jonka kamerat nappaavat eri kulmista. Nuoremmat tutkijat Timo Bragge ja Paavo Vartiainen kokoavat tallennetut tiedot tietokoneella animaatioksi ja malliksi tanssijan liikkeistä.

Liikkeet kuvataan heijastinmarkkerien avulla.

– Mallista voimme matemaattisesti laskea myös, miten tukiranka pehmeiden kudosten sisällä toimii. Tanssijoiden avulla saamme mahdollisimman hyvän mallin lonkasta, signaalin- ja kuvankäsittelyn professori Pasi Karjalainen kertoo.

Liikelaboratorion laitteisto on tutkijoiden kliinisen tutkimuksen tarkoituksiin räätälöimä. – Paras laatuaan maailmassa, Karjalainen kiteyttää.

Tanssija David Scarantino kuuntelee, kun professori Pasi Karjalainen selostaa liikeanalyysin periaatteita.

– Olo on kuin robotilla. On jännittävää nähdä oma tanssi abstraktin hahmon esittämänä, naurahtaa tutkimuksiin osallistunut tanssija David Scarantino.

Scarantino kuuluu maineikkaaseen Tero Saarinen Company -tanssiryhmään ja on Kuopio tanssii ja soi -tapahtumassa mukana ryhmän kaikissa esityksissä. Aikaa liikenee silti tieteellekin siitä syystä, että Pohjola on osallistunut ryhmän liiketekniikan kehittämiseen, opetukseen ja koreografiatyöhön taiteellisen johtajan Tero Saarisen ja taiteellisen kehityspäällikön Sini Länsivuoren kanssa tammikuusta alkaen.

– Tämä on loogista jatkoa Hannan kanssa tähän asti tehdylle työlle. On hienoa oppia uutta liikkeestä, Scarantino tuumaa.

Tero Saarinen tunnetaan omaperäisestä liikekielestään. Hän toivoo, että liikeanalyysi auttaa viemään tanssitekniikkaa uudelle tasolle ja antaa myös välineitä opetukseen. – Kiinnostavaa on, miten erilaisia tulokset ovat eri ihmisillä ja voiko niitä käyttää apuna, ettei tule vääränlaisia rasituksia. Tanssijoiden on tärkeää saada työkaluja oman kehon toiminnan ja rajojen ymmärtämiseen.

Päätutkija Hanna Pohjola, Tero Saarinen Companyn toiminnanjohtaja Iiris Autio ja taiteellinen johtaja Tero Saarinen sovelletun fysiikan laitoksen liikelaboratoriossa.

Lääketieteen näkökulmasta liikeanalyysin ja mallinnuksen tuloksia tarkastelee liikuntalääketieteen professori Heikki Tikkanen. –Lonkkamallille on käyttöä monissa muissakin tutkimuksissa. Poikkitieteellinen yhteistyö toimii hienosti, kun fyysikot mallintavat kuormitusta, joka fysiologeja kiinnostaa.

Itä-Suomen asiantuntijoita on mukana Kuopio tanssii ja soi -tapahtumassa myös muun muassa Tiedolla taitoa tulevaisuuteen -seminaarissa, jossa puhutaan urheilevan ja tanssivan lapsen ja nuoren ravitsemuksesta, psyykkisestä valmennuksesta ja motorisesta oppimisesta. Tikkanen toimii seminaarissa juontajana ja Pohjola on yksi luennoitsijoista. Seminaari järjestetään maanantaina 20.6.2016 klo 13–17 Kuopion Musiikkikeskuksen auditoriossa. Lisäksi Kuopion torilla on tiistaina 21.6. klo 11–13keskustelutilaisuus, jossa pohditaan, miten tulee vaalia nuorten lahjakkaiden tanssijoiden ja urheilijoiden harjoittelua ja elämää, jotta he pääsevät nousemaan huipulle. Mukana ovat muiden muassa valmentaja Henrik Dettmann ja nuorisotutkija Mikko Salasuo.

Pohjola aikoo ehtiä myös katsomaan tapahtuman esityksiä. – Katson tanssia monesta suunnasta, tanssinopettajana, tanssijana, koreografina ja tutkijana. Hienointa on se, kun kaikki nämä roolit jäävät taustalle ja voin vain nauttia liikkeestä, ”hengittää” sitä.

Teksti Ulla Kaltiala Kuvat Raija Törrönen

Katso video Instagramissa: David Scarantino esittelee mittausten jälkeen tanssiliikkeitä liikelaboratoriossa.

Lue lisää Kuopio tanssii ja soi -seminaariohjelmasta