Takaisin

Hoitohenkilöstöä voi palkita muullakin kuin rahalla

Väitös hoitotieteen alalta

Väittelijä: TtM Jaana Seitovirta

Aika ja paikka: 14.12.2018, klo 12, Jenny ja Antti Wihuri rahasto -sali C350, Aalto yliopisto, Kauppakorkeakoulu, Helsinki

Terveydenhuollossa hoitohenkilöstön palkitsemiseen voi käyttää muutakin kuin rahaa. Myös aineettomia palkitsemistapoja arvostetaan, osoittaa terveystieteiden maisteri Jaana Seitovirran tuore väitöstutkimus.

Seitovirta tutki erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja yksityisessä terveydenhuollossa työskentelevien sairaanhoitajien kokemuksia ja käsityksiä palkitsemisesta. Tavoitteena oli syventää palkitsemisen tietoperustaa ja tuoda esille sairaanhoitajien palkitsemisen mahdollisuuksia terveydenhuollon organisaatioille, hoitotyön johtajille sekä sairaanhoitajille itselleen. Haastattelututkimukseen osallistui 30 sairaanhoitajaa. Kyselytutkimukseen vastasi 402 sairaanhoitajaa ja se toteutettiin tutkimuksessa kehitetyn Sairaanhoitajien käsityksiä palkitsemisesta -mittarin avulla.

Työntekijälähtöistä palkitsemistutkimusta tarvitaan

Työntekijälähtöinen palkitsemistutkimus ja palkitsemisen kehittäminen ovat tarpeen tuottavuuden ja työelämän laadun parantamiseksi työelämän uudistuessa ja muuttuessa yhä monimuotoisemmaksi myös terveydenhuollossa. Maakunta- ja sote-uudistus, väestön ikääntyminen sekä työvoiman saatavuuden haasteet koskettavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa seuraavina vuosina.

– Palkitsemistietämystä tulisi erityisesti nyt hyödyntää henkilöstön sitoutumisen, työtyytyväisyyden sekä alan vetovoimaisuuden lisäämiseksi terveydenhuollon eri sektoreilla, Seitovirta toteaa.

Kokonaispalkitsemista yksittäisten palkkioiden sijaan

– Terveydenhuollon organisaatioissa henkilöstön palkitseminen tulee nähdä kokonaispalkitsemisena yksittäisten palkkioiden sijaan, kiteyttää Seitovirta.

Tutkimuksen mukaan sairaanhoitajia palkitsivat rahallisten palkkioiden lisäksi useat aineettomat palkitsemistavat kuten arvostus ja palaute työyhteisöltä, työajan järjestelyt, työn sisältö sekä mahdollisuus kehittyä, vaikuttaa ja osallistua. Sairaanhoitajien palkitsemisen kehittäminen edellyttää tietoa ja ymmärrystä juuri heidän omista näkemyksistään.

– Selkeä ja ymmärrettävä kokonaispalkitseminen näyttäisi olevan tarpeen, sillä hoitotyössä palkitsemisen koetaan olevan usein riittämätöntä, Seitovirta sanoo.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää palkitsemisen johtamisessa ja kehittämisessä niin julkisessa kuin yksityisessä terveydenhuollossa. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa suunniteltaessa tavoitteita hoitohenkilöstönmäärän ja laadun varmistamiseksi.

Terveystieteiden maisteri Jaana Seitovirran väitöskirja Sairaanhoitajien palkitseminen erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja yksityisessä terveydenhuollossa  tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Riitta Meretoja Turun yliopistosta ja kustoksena apulaisprofessori Tarja Kvist Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva