Takaisin

Helmi Järviluoma-Mäkelä, Heli Peltola ja Risto Korhonen Suomalaisen Tiedeakatemian jäseniksi

Itä-Suomen yliopiston professorit Helmi Järviluoma-Mäkelä, Heli Peltola ja Risto Korhonen nimitettiin perjantaina Suomalaisen Tiedeakatemian jäseniksi. Suomalaisen Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia, ja heitä valitsemassa ovat tieteen huiput, Tiedeakatemian jäsenet. Vuodesta 1919 alkaen Tiedeakatemian jäsenenvalinnan viimeinen äänestys on järjestetty huhtikuun sääntömääräisessä kokouksessa.

Vuosikokouksessa 20.4. valitut muut jäsenet löytyvät osoitteesta https://www.acadsci.fi/suomalainen-tiedeakatemia/jasenet/uudet-jaesenet.html

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Tiedeakatemialla on yli 700 kotimaista ja 180 ulkomaista jäsentä, jotka on kutsuttu jäseniksi tieteellisten ansioidensa perusteella. Se järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kustantaa tieteellisiä julkaisuja ja tekee aloitteita ja antaa lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Suomalainen Tiedeakatemia jakaa vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa apurahoja, erityisesti nuorille tutkijoille.