Takaisin

Harri Laihonen Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen professoriksi

Sote-integraatio haastaa tiedolla johtamisen

Tuleva soteratkaisu vaikuttaa myös tiedolla johtamiseen, kun tieto ei enää olekaan vain yksittäisessä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa vaan entistä korostetummin koko sote-alan toimintaympäristössä, sanoo professori Harri Laihonen Itä-Suomen yliopistosta.

Laihonen aloitti helmikuussa sosiaali- ja terveyshallintotieteen professorina sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella. Professuurin erityisalaa on tietojohtaminen ja digitaalisuus.

– Yksittäisen asiantuntijan osaamiset ja kyvykkyydet elävät voimakasta muutosta digitalisaation ja sen tuomien uusien välineiden myötä. Avoin data ja moderni analytiikka nostavat tietojohtamisen näkökulmasta esiin asioita, joita perinteisesti ei ole pystytty havaitsemaan.

Myös niin sanotun omadata-mallin myötä organisaatioiden, laitteiden ja järjestelmien keräämää tietoa voidaan hyödyntää ja yhdistää laajemmin palvelutuotannossa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa omadata-tiedon hyödyntäminen mahdollistaa esimerkiksi aiempaa personoidummat palvelut ja palvelupolut.

– Kun tuotetaan entistä moniulotteisempaa tietoa, tiedontulkitsijoilta vaaditaan uudenlaista osaamista eri lähteistä tulevan tiedon yhdistämisessä. Tietojohtamiseen tulee aivan uudenlaisia näkökulmia.

Laihosen mukaan tietojohtamisessa keskeinen kysymys on, miten ylläpidetään kyvykkyyttä toimia muuttuvassa ympäristössä.

– Kyse on siitä, millä tavalla organisaatio – olipa kyse yksityisen tai julkisen sektorin toimijasta – varmistaa, että se pystyy tekemään sille kuuluvia tehtäviä.

Hybridiorganisaatioissa ristikkäisiä tavoitteita

Laihonen on tutkinut hybridiorganisaatioita ja niiden tuloksellisuuden mittaamista. Hybridiorganisaatioissa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat tuottavat palveluja yhdessä. Niiden toimintalogiikat voivat kuitenkin olla hyvin erilaisia.

– Yksittäisissä organisaatioissa pystytään mittaamaan toiminnan onnistumista varsin hyvin. Hybridiorganisaatiossa tavoitteet voivat olla ristikkäisiä, ja keskeinen kysymys on, miten tällaisessa tilanteessa pystytään toimimaan yhdessä ja luomaan tilannekuvaa toiminnasta.

Tarvitaan laajempaa keskustelua tiedolla johtamisesta

Yksi tiedolla johtamisen ydinkysymyksiä on se, miten ylläpidetään organisaation kyvykkyyttä toimia muuttuvassa ympäristössä. Nykyinen keskustelu tiedolla johtamisesta on Laihosen mukaan kapeaa ja rajautuu pitkälti päätöksenteon tueksi tuotettuun tietoon. Mitattavan numerotiedon ohella tiedolla johtamista tulisi tarkastella laajemmin strategisena kysymyksenä, jolloin pohdittavaksi nousevat esimerkiksi työelämän muutos ja sen tarvitsema osaaminen.

– Tieto on organisaatioissa itsessään. Niiden omista strategioista ja perustehtävästä nousee paljon perusohjenuoria tiedolla johtamiseen.

Harri Laihosen painolaatuiset valokuvat:

https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/36058?encoding=UTF-8

https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/36054?encoding=UTF-8

Lisätietoja: professori Harri Laihonen, puh. 050 468 0974, harri.laihonen(at)uef.fi

Harri Laihonen
  • Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen, erityisesti tietojohtaminen ja digitaalisuus, professori 1.2.2020 alkaen
  • S. 1974
  • KTM 2000 ja FT 2009 Tampereen yliopisto

Tärkeimmät tehtävät

  • Tutkimusjohtaja, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu 1/2016–1/2020
  • Professori (vt.), Tampereen yliopisto, 1/2015–12/2015
  • Tutkijatohtori, Tampereen teknillinen yliopisto, 10/2009–12/2014
  • Tutkija, Tampereen teknillinen yliopisto, 1/2004–9/2009
  • Yksikön päällikkö, Key Partners Oy 07/2002-01/2004
  • Projektipäällikkö, Tietovalta Oy, TJ Group Oyj, Key Partners Oy 08/2000-01/2004