Takaisin

Gradukilpailun voitto Itä-Suomen yliopistoon

Itä-Suomen yliopistosta valmistunut Simo Rautiainen on voittanut Maaseudun uusi aika -yhdistyksen vuoden 2017 gradukilpailun. Hän on kehittänyt maantieteen alaan kuuluvassa pro gradu -tutkielmassaan Vesistöisyydestä aiheutuva saavutettavuushaitta ja syrjäisyys Rannikko- ja Järvi-Suomessa aikaisempaa pätevämmän menetelmän saaristomaisten alueiden määrittelemiseksi.

Tutkielmassa kehitetyt menetelmät ovat hyödynnettävissä niin saaristopolitiikan kuin myös kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamisessa ja kehittämisessä. Simo Rautiainen toimii projektitutkijana alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatiassa. Gradun ohjaajina toimivat professori Markku Tykkyläinen ja yhteiskuntatieteiden tohtori Eero Vatanen.

Tutkielma on saatavissa sähköisenä osoitteesta: http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20170105/