Takaisin

Fortum Waste Solutions Oy myönsi 35 000 euron apurahan kierrätysmateriaalien hyödyntämisen tutkimiseen biokaasun tuotannossa ja jätevesien puhdistamisessa

Savonia amk
UEF

Fortum Waste Solutions Oy:n ympäristöstipendirahasto on myöntänyt Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston tutkimuskonsortiolle 35 000 euron arvoisen apurahan tutkimushankkeeseen, joka toteutetaan 16.6.2017–30.4.2018 välisenä aikana. Tutkimushankkeessa selvitetään erilaisten kierrätysmateriaalien käyttömahdollisuuksia biokaasun tuotantoteknologiassa ja jätevesien puhdistamisessa. Hankkeessa tutkitaan erityisesti kierrätysmuovista- ja kumista valmistettujen täytekappaleiden käyttöä metaanintuoton tehostamisessa ja jätevesien käsittelyssä. Samalla tutkitaan, kuinka esimerkiksi kierrätetty rengaskumi pystyy sitomaan haitta-aineita ja ravinteita jätevesistä. Täytekappalekolonnireaktoriteknologia on yleistymässä oleva teknologia jätevesien käsittelyssä, kun vesien puhdistamista halutaan tehostaa ympäristöystävällisesti.

Neitseellistä muovia halvempien kierrätysmateriaalien, kuten kierrätysmuovin tai -kumin käyttöä metaania tuottavien bakteerien kasvatusalustana ei ole vielä tutkittu. Kierrätysmateriaalien sisältämien kemiallisten yhdisteiden vaikutus metaanintuotantoon reaktorissa on tutkittava täytekappaleiksi soveltuvien muovi- ja kumijakeiden tunnistamiseksi. Samalla saadaan tutkimustietoa myös kierrätysmateriaaleihin sitoutuvista kemiallisista yhdisteistä. Kierrätysmuoville ja kierrätetylle rengaskumille etsitään koko ajan uusia käyttökohteita. Metaanintuotto ja jätevesien puhdistaminen ovat kaupallisesti hyvin merkittäviä kierrätysmateriaalien käyttökohteita globaalissa kiertotaloudessa.

Savonia-ammattikorkeakoulun koordinoimassa Metvi-hankkeessa (Metsäteollisuuden jäteveden energiatehokas esikäsittely) tutkitaan metsäteollisuuden jätevesien esikäsittelyä täytekappalekolonnireaktoreilla. Lähtökohtaisesti teknologia mahdollistaa jäteveteen liuenneiden orgaanisten yhdisteiden poistamisen. Nämä orgaaniset yhdisteet lisäävät jäteveden kemiallista hapenkulutusta, mikä puolestaan kuormittaa merkittävästi luonnonvesiä.

Itä-Suomen yliopistossa kehitetään kemiallisia analyysimenetelmiä ja solutoksisuustestejä kierrätysmateriaalien käyttöön liittyvien terveys- ja ympäristöriskien tutkimiseen. Näitä menetelmiä voidaan käyttää sellaisenaan myös kierrätysmateriaalien uusien käyttösovellusten tutkimiseen sekä kiertotalouden tärkeimmän tavoitteen eli ekosuunnittelun (Ecodesign) tukena.

Lisätietoja hankkeesta:

Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Maarit Janhunen, Maarit.Janhunen@savonia.fi, 044-7855 577  
Itä-Suomen yliopisto, Samuel Hartikainen, Samuel.Hartikainen@uef.fi, 040-3553 808