Takaisin

Farmakokinetiikka avautuu uudessa oppimisympäristössä

Kipulääkkeen antaminen virtuaaliselle potilaalle auttaa ymmärtämään lääkkeiden käyttäytymistä elimistössä. Farmakokinetiikan simulaatiosivusto näyttää, miten annostelu vaikuttaa lääkeaineen pitoisuuteen plasmassa. Itä-Suomen yliopiston asiantuntijoiden luomaan ainutlaatuiseen oppimisympäristöön kuuluu simulaatiosivuston lisäksi uusi oppikirja, Farmakokinetiikan perusteet, joka on perusteellisin aiheesta suomeksi julkaistu katsaus.

Farmakokinetiikka on keskeinen biofarmasian osa-alue, joka käsittelee lääkeaineiden imeytymistä, jakautumista, aineenvaihduntaa ja eritystä elimistössä.

– Lääkehoidossa tavoitellaan tiettyä lääkeaineen pitoisuutta verenkierrossa, ja sen saavuttamiseksi on tunnettava farmakokinetiikan periaatteet, kiteyttää lehtori Veli-Pekka Ranta.

– Lääkkeen pitoisuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten ikä, perimä ja muu lääkitys. Lääkettä ja lääkeannosta valittaessa on tärkeää ottaa huomioon potilaan yksilöllinen tilanne.

Opiskelijat Meeri-Maria Lakka ja Hanna Lehtonen ovat määränneet virtuaalipotilaalle kipulääkettä injektiona ja tarkastelevat tuloksia.

Simulaatiosivustolla farmakokinetiikkaa havainnollistetaan vuorovaikutteisilla tehtävillä, jotka muodostavat tarinan. Tarinassa potilas tulee sairaalaan sepelvaltimon ohitusleikkaukseen. Opiskelija määrää hänelle samaa kipulääkettä ensin laskimoon annettavina injektioina ja infuusioina ja myöhemmin tabletteina. Lisähaasteena ovat lääkeaineiden yhteisvaikutukset. Ohjelma antaa annostelun onnistumisesta palautetta ja näyttää, millaisiin pitoisuuksiin annos johtaa.

Opiskelijoiden palautteen perusteella simulaatio on tuottanut ahaa-elämyksiä. – Perinteisesti näitä on laskettu paperilla. On kuitenkin eri asia nähdä, miten pitoisuuskäyrän saa oikealla annostelulla asettumaan kohdalleen, Ranta toteaa.

Samaa mieltä ovat Farmakokinetiikka-opintojaksolla simulaatiosivustoon tutustuneet farmasian opiskelijat Meeri-Maria Lakka ja Hanna Lehtonen. Harjoitukset ovat heidän mukaansa hyvä lisä opiskeluun.

– Farmakokinetiikka on kiinnostava aihe, mutta aika työläs opiskella. Ulkoa opettelulla ei pärjää, vaan asiat pitää oikeasti ymmärtää ja sisäistää, opiskelijat kertovat.

Ranta toivoo, että uusi oppimisympäristö mahdollistaa entistä syvällisemmän perehtymisen farmakokinetiikkaan. – Sitä tarvitaan esimerkiksi lääkehoidon kokonaisarvioinnissa, joka on osa yhä useamman farmaseutin ja proviisorin työtä. Myös sairaaloissa voitaisiin potilaiden hoidossa enemmän hyödyntää farmasian ammattilaisia, joilla on paras farmakokinetiikan asiantuntemus.

Simulaatiosivusto on syntynyt laajan monitieteisen tiimin yhteistyönä. Pohjatyötä on tehty jo vuosien ajan ja toteutumista vauhditti yliopiston pari vuotta sitten myöntämä oppimisympäristöjen kehittämisraha.

Farmasian laitoksen asiantuntijoiden kirjoittama ja opiskelijayhdistys Fortiksen kustantama Farmakokinetiikan perusteet puolestaan syntyi spin-offina Biofarmasia ja farmakokinetiikka -kirjasta. Näin laajaa suomenkielistä teosta farmakokinetiikasta ei ole ennen julkaistu, ja se onkin herättänyt kiinnostusta ympäri maan.

Myös biofarmasiasta valmistellaan parhaillaan uutta oppikirjaa ja oppimisympäristöä Biofarmasia -opintojaksolle.

Kustannustoimittajana toiminut proviisoriopiskelija Jarmo Maaranen kertoo, että Fortiksen kustannustoiminnassa halutaan ottaa entistä paremmin huomioon muutkin kuin oman yliopiston opiskelijat. –Oppikirjat pyritään suunnittelemaan tiiviimmässä yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa, jotta niillä on jouheva vastaanotto silläkin suunnalla.

Teksti ja kuva: Ulla Kaltiala

Farmakokinetiikan simulaatiosivusto

Farmakokinetiikan perusteet- oppikirjan kirjoittivat farmakokinetiikan lehtori Veli-Pekka Ranta, biofarmasian professori Paavo Honkakoski, yliopistotutkija Marika Ruponen ja tutkijatohtori Kati-Sisko Vellonen. Kuvien laatimiseen osallistui myös jatko-opiskelija Marko Lamminsalo. Kirjan kustansi Fortis kustannustoimittajanaan proviisoriopiskelija Jarmo Maaranen.

Kirjassa tarkastellaan kattavasti, miten lääkeaineen ja elimistön väliset vuorovaikutukset vaikuttavat potilaan lääkeainealtistukseen eli lääkeaineen pitoisuuteen verenkierrossa, varsinaisessa lääkkeen vaikutuspaikassa ja muissa elimissä. Potilaan ikä, geeniperimä, mahdollinen raskaus tai imetys, maksan ja munuaisten toimintakyky sekä lääkkeiden väliset yhteisvaikutukset vaikuttavat merkittävästi potilaan lääkeainealtistukseen. Siksi nämä tekijät on otettava huomioon lääkettä ja lääkeannosta valittaessa. Kirjassa tarkastellaan myös farmakokinetiikan tiiviitä kytköksiä lääke- ja haittavaikutusten syntyyn eli farmakodynamiikkaan.

Kirja on tarkoitettu farmasian opiskelijoille farmakokinetiikan ja biofarmasian perusteiden oppikirjaksi. Se sopii muillekin terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille itseopiskeluun.