Takaisin

Esri Young Scholars 2019 -palkinto Antti Petteri Hiltuselle

Nuorempi tutkija Antti Petteri Hiltunen on valittu vuoden 2019 suomalaiseksi Esri Young Scholars -palkinnon saajaksi. Hiltusen kilpailutyö perustui hänen pro gradu -tutkielmaansa, jossa hän tutki valopäästöjä usealla eri menetelmällä käyttäen öisiä satelliittikuvia kahdelta eri satelliitilta.

Tutkimuksessaan Hiltunen vertaili öisen keinovalonlähteiden muutosta vuosina 1993 ja 2012 hyödyntämällä sekä VIIRS-satelliittidataa että vanhempaa DMSP-OLS-satelliittiaineistoa. Työssä käytettiin apuna myös Tilastokeskuksen 1 km x 1 km hilaruudukkoa, Corine land cover 2012 -aineistoa sekä muuta avointa paikkatietoa.

Esrin kansainvälinen Young Scholars -ohjelma antaa tunnustusta yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille, jotka ovat esimerkillisesti hyödyntäneet paikkatietoa harjoitustyössään tai tutkielmassaan. Ohjelmassa voidaan palkita kustakin maasta yksi opiskelija, joka saa palkinnoksi matkan San Diegoon Kaliforniaan Esrin kansainväliseen käyttäjäkonferenssiin ja pääsee esittelemään työnsä tapahtumassa. Heinäkuussa järjestettävään konferenssiin osallistuu lähemmäs 20 000 paikkatiedon ammattilaista eri puolilta maailmaa.

Tiedote öisen valon lähteistä Suomessa