Takaisin

Erkki Kontkanen Itä-Suomen yliopiston yritysoikeuden professoriksi

Oikeustieteen tohtori Erkki Kontkanen on valittu yritysoikeuden, erityisesti finanssi- ja rahoitusmarkkinaoikeuden professoriksi Itä-Suomen yliopistoon 1.8. alkaen. Kolmivuotinen professuuri sijoittuu sekä kauppatieteiden että oikeustieteiden laitokselle.

Erkki Kontkanen on suorittanut oikeustieteen tohtorin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2002. Kontkanen toimi vuodesta 1986 vuoteen 2007 Suomen Pankkiyhdistyksessä ensin osastopäällikkönä ja sittemmin johtajana ja toimitusjohtajan varamiehenä. Vuoteen 2010 hän oli johtajana Finanssialan Keskusliitossa, mistä hän siirtyi johtavaksi neuvonantajaksi ja johtoryhmän jäseneksi Finanssivalvontaan. Vuosina 2005–2006 hän toimi kauppaoikeuden professorina Turun kauppakorkeakoulussa. Kontkanen on työskennellyt Itä-Suomen yliopiston yritysoikeuden määräaikaisena professorina vuodesta 2013. Kontkanen on vero-oikeuden dosentti Helsingin yliopistossa.

Kontkanen on tutkinut rahoitusmarkkinoiden sääntelyä, erityisesti rahoitusmarkkinoiden verotusta. Hän on kirjoittanut ja päätoimittanut muun muassa pankkilainsäädäntöä koskevan kirjan sekä säännöllisesti uudistettavan Pankkitoiminnan käsikirjan. Kontkanen on myös osallistunut 1980-luvun alusta alkaen lukuisiin rahoitusmarkkinoita koskeviin sääntelyhankkeisiin.

Erkki Kontkasen painolaatuinen valokuva on osoitteessa http://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11938?encoding=UTF-8

Lisätietoja: Erkki Kontkanen, puh. 040 588 9241, erkki.kontkanen(at)uef.fi