Takaisin

Erasmus+-rahoitusta biolääketieteen koulutuksen kehittämiseen

Pohjoismainen biolääketieteen yhteistyöverkosto NordBioMedNet on saanut yli 350 000 euron suuruisen Strategiset kumppanuudet -rahoituksen EU:n Erasmus+-ohjelmasta. Rahoituksen avulla rakennetaan kaikille avoin biolääketieteen verkko-oppimisalusta Open Educational Resource – OER.

Verkko-oppimisalusta tarjoaa aluksi biolääketieteen etiikkaa, digitaalista patologiaa, laskennallista biolääketiedettä (computational biomedicine) ja koneoppimista, johon kuuluu muun muassa bioinformatiikkaa ja kuvankäsittelyä.

– Verkko-oppimismoduulit on tarkoitus rakentaa niin, että niitä voidaan käyttää täydentävinä osina biolääketieteen alan koulutusohjelmissa, tai niistä voidaan rakentaa itsenäisiä kurssikokonaisuuksia, jotka suoritetaan kokonaan verkossa, kertoo verkoston koordinaattori, yliopisto-opettaja Eeva Rainio Turun yliopistosta.

Lisäksi rahoituksella järjestetään intensiivikursseja laskennallisesta biolääketieteestä sekä suunnitellaan ja toteutetaan oppimisanalytiikkaselvityksiä verkko-oppimisesta ja sen erityispiirteistä.

Biolääketieteen koulutusta räätälöidään vastaamaan moderneihin haasteisiin

Pyrkimyksenä on vastata biolääketieteen koulutuksen moderneihin haasteisiin. Uudet tutkimusmenetelmät, kuten genomien sekvensointi, erilaiset tehokkaat seulontamenetelmät ja superresoluutiomikroskoopit tuottavat joka päivä valtavat määrät dataa tutkijoiden käyttöön. Jokaisella biomedisiinarilla pitää nykyään olla hallussa perusasiat bioinformatiikasta, tietojenkäsittelystä ja suurten aineistojen analyysimahdollisuuksista ja -menetelmistä.

– Kuopiossa on aktivoiduttu ajoissa ja pyritty tuomaan mukaan myös tietojenkäsittelytieteen taustalta tulevat opiskelijat, toteaa bioinformatiikan apulaisprofessori Merja Heinäniemi Itä-Suomen yliopistosta.

Kesällä järjestettiin Kuopiossa jo toista kertaa koneoppimisen menetelmiin ja bioinformatiikan sovelluksiin keskittynyt kesäkoulu, jossa tänä vuonna käsiteltiin laajoja mittausaineistoja Alzheimerin ja Parkinsonin taudista. Kurssin harjoitustyö toteutettiin yhteistyössä SAGE Bionetworksin kanssa, joka järjestää vuosittain laskennallisen biologian alan haastekilpailuja polttavien tutkimuskysymysten ympäriltä. Merja Heinäniemi oli yksi kesäkoulun koordinaattoreista, kuva aiemmasta opetustilanteesta. Myös ERASMUS+-verkostossa on tarkoitus järjestää kesäkouluja, joissa opiskelijat tuodaan lähelle käytännön sovelluksia ja kysymyksiä.

Lisäksi tietotulva tuo mukanaan kokonaan uusia eettisiä kysymyksiä liittyen yksilönsuojaan ja geenitiedon omistusoikeuksiin, mitä kesäkoulussa ja kurssimateriaaleissa on tarkoitus käsitellä rinnakkain menetelmiin ja aineistoihin tutustumisen kanssa.

Verkostossa on huomattu, että biolääketieteen opetus ei tahdo pysyä tieteen nopeiden muutosten ja uusien osaamisvaatimusten mukana. Tähän ongelmaan OER tarjoaa ratkaisun, joka hyödyttää samanaikaisesti kaikkia partneriyliopistoja, ja jokaisen yliopiston oma erityisosaaminen saadaan parhaiten käyttöön. Esimerkiksi Itä-Suomen yliopisto tuottaa kurssimateriaalia bioinformatiikasta ja kuvantamisesta.

Biolääketieteen tutkimuksessa viime vuosina tapahtuneet koulutusta haastavat muutokset ovat toisaalta mahdollistaneet myös sen, että oppimista voidaan siirtää verkkoon. Ennen iso osa kursseista vaati läsnäoloa opetuslaboratoriossa ja vaikkapa intensiivistä mikroskopointia. Datan käsittely, kuva-analyysi ja niihin liittyvä koulutus voivat hyvin tapahtua verkossa, koska siihen ei tarvita erityistä laboratoriolaitteistoa.

Opiskelijat tiiviisti mukana hankkeen toteutuksessa

Rahoituspäätöksen mukana tullut kirjallinen arvio oli erittäin imarteleva, sillä hakemus sai lähes täydet pisteet melkein kaikista osioista. Hanketta pidettiin innovatiivisena ja sen hyödyt koulutuksen kehittämisessä ovat ilmeisiä.

Arvioijat huomioivat erityisesti sen, että opiskelijat saavat olla mukana hankkeen toteuttamisessa ja esimerkiksi järjestävät omissa kaupungeissaan tilaisuuksia, joissa biolääketiedettä tehdään tunnetuksi suurelle yleisölle.

Lisäansioksi katsottiin myös se, että tuotettavien kurssien kohdeyleisö ei rajoitu vain partneriyliopistoihin, sillä materiaalista pääsevät tulevaisuudessa hyötymään kaikki muutkin laskennallisesta biolääketieteestä kiinnostuneet tai sitä työssään tarvitsevat opiskelijat ja tutkijat.

Lisätietoja:

Professori Jorma Palvimo, jorma.palvimo(at)uef.fi, puh. 040 5910693

Apulaisprofessori Merja Heinäniemi, merja.heinaniemi(at)uef.fi, puh. 040 3553842

NordBioMedNet muodostaa biolääketieteen alan yhteistyöverkoston Bergenin, Etelä-Tanskan, Itä-Suomen ja Turun yliopiston sekä Karoliinisen instituutin välillä. Verkoston tavoitteena on kehittää partneriyliopistojen biolääketieteen koulutusohjelmista vielä nykyistäkin vahvempia ja kilpailukykyisempiä hyödyntämällä koulutuksessa yhteisesti kunkin yliopiston keskeisintä osaamista.

https://nordbiomed.org