Takaisin

Epilepsiapäivän kaverikahveja ympäri Suomea 12.2.

Kansainvälisenä epilepsiapäivänä 12. helmikuuta epilepsiayhteisö korostaa yhteisöllisyyttä ja toisesta välittämistä teemalla Älä jätä yksin. Ympäri Suomea järjestetään maailman suurimmat kaverikahvit, joihin voi osallistua paikan päällä tai somessa.

Kuopiossa epilepsiapäivän kaverikahvit pidetään maanantaina 12.2.2018 klo 14-17 kahvila-ravintola Salacavalassa osoitteessa Kauppakatu 45. Teemana on kokonaisvaltainen hoito ja tuki. Mukana ovat Itä-Suomen yliopiston kliinisen epileptologian professori, KYSin Epilepsiakeskuksen johtaja Reetta Kälviäinen ja kansanedustaja Markku Rossi.

Epilepsialiiton verkkosivuilla osoitteessa www.epilepsia.fi  näytetään Kuopion, Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaverikahveilta myös live-lähetys, jota juontaa toimittaja Piia Pasanen. Kahvihetkeen voi liittyä myös postaamalla Instagramiin kuvan tunnuksella #kaverikahvit. Kaverikahvien jatkoksi 12.2. klo 18–19 on Twitter-chat (#epilepsiachat, @EpilepsiaChat ), jossa päättäjät ja asiantuntijat keskustelevat keinoista vähentää yksinäisyyttä. Lisäksi Epilepsialiiton sivuilla on 13.2. klo 19–21 Mind Yourself – Välitä itsestäsi -chat, jossa asiantuntijat vastaavat kysymyksiin epilepsiasta ja mielenterveydestä.

Epilepsiapäivän järjestäjät muistuttavat, että yksinäisyyden torjumisesta tulee kantaa vastuuta yhdessä. Yksinäisyys on vakava sosiaali- ja terveyspolittiinen ongelma: se heikentää terveyttä, hyvinvointia ja mahdollisuuksia osallistua omassa yhteisössään. Yksinäisyys on perinteisesti nähty yksilön ongelmana, mutta tutkimukset osoittavat yksinäisyyden yhteiskunnallisen luonteen: heikommassa yhteiskunnallisessa asemassa olevat ihmiset ovat yksinäisimpiä.

Epilepsian sosiaaliset seuraukset ovat monille sairastuneille haasteellisia ja jopa vakavia. Kokemus erilaisuudesta voi johtaa yksinäisyyteen jo lapsuudessa tai nuoruudessa. Epilepsiaan liittyvät monimuotoiset oireet, epilepsiakohtausten ohella, voivat heikentää itsetuntoa, kaventaa sosiaalisia suhteita ja johtaa alikouluttautumiseen sekä vaikeuttaa työllistymistä. On tärkeää, että ymmärrämme epilepsiaa neurologisena sairautena sen kaikkine vaikutuksineen ja että epilepsian hoito on kokonaisvaltaista. Epilepsiaa sairastavan henkilön kokemaa kohtauspelkoa ja häpeää ruokkivat myös ympäristön kielteiset asenteet. Sosiaalinen elämä hiipuu, jos henkilö ei uskalla, kykene tai jaksa lähteä kotoa liikkeelle. Kokemus- ja tutkimustiedon valossa tiedämme, mitä on epilepsiaa sairastavan ihmisen yksinäisyys ja mistä se syntyy. Yhteisönä voimme edistää suvaitsevaisuutta, osallistumisen mahdollisuuksia ja osallisuuden kokemuksia. Voimme vähentää syrjäytymistä puuttumalla kiusaamiseen ja kantamalla vastuuta lähimmäisistä. Älä jätä yksin -teemalla viestitään myös sitä, että epilepsian kohtaustilanteessa ihmistä ei saa jättää yksin.

Lisätietoja:

Sosiaaliturva-asiantuntija Paula Salminen, Epilepsialiitto, puh. 050 574 2488

Professori Reetta Kälviäinen, Suomen Epilepsiaseura, puh. 040 583 9249

 

Seuraa ja osallistu somessa

Instagram: #epilepsyday #välitäystävyydestä #valitayksinäisyydestä #kaverikahvit

Facebook: www.facebook.com/epilepsialiitto Twitter: twitter.com/epilepsialiitto Youtube.com/epilepsialiitto

Kansainvälistä epilepsiapäivää vietetään aina helmikuun toisena maanantaina maailmanlaajuisesti. Järjestäjinä ovat kansainvälinen epilepsia-alan potilasjärjestö (International Bureau for Epilepsy) ja epilepsia-alan tiedejärjestö (International League Against Epilepsy). Suomessa Epilepsialiitto ja Suomen Epilepsiaseura vastaavat kansainvälisen epilepsiapäivän toteuttamisesta.