Takaisin

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden mielipiteitä opintojensa aloittamisesta vuonna 2016

Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2016 aloittaneille opiskelijoille suunnattu Fuksikysely toteutettiin eLomake-verkkokyselynä keväällä 2017.

Kyselyssä selvitettiin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden mielipiteitä ja kokemuksia opintopolustaan yleensä, opetuksesta ja oppimisesta, opintojen suunnittelusta ja ohjauksesta, kiusaamiskokemuksista, hyvinvoinnista ja opiskeluympäristöstä. Pääosin vastanneiden näkemykset Itä-Suomen yliopistosta olivat samalla tasolla kuin viimevuotisessa kyselyssä. Vastaajamäärä laski hieman kaikissa tiedekunnissa lukuun ottamatta terveystieteiden tiedekuntaa.

Aiempien vuosien tuloksiin verrattuna opiskelijoiden käsitykset Itä-Suomen yliopistosta ovat pysyneet suurin piirtein samoina.  Yleisarvosanaltaan asteikolla 4-10 UEF sai opiskeluolosuhteistaan keskiarvoksi 8,4 (v. 2015 8,4) ja houkuttelevuudestaan 8,3 (v. 2015 8,3). Kyselyn tulokset ja kehittämistoimenpiteet käydään läpi Yliopistopalvelujen ja tiedekuntien välisissä työryhmissä.

Lisätietoa:

Fuksikysely 2016: rekrytointipäällikkö Marko Junkkarinen / Opintopalvelut, marko.junkkarinen(at)uef.fi