Takaisin

Business Finlandin Co-Creation -rahoitusta sovelletun fysiikan NanOhra -hankkeelle

Sovelletun fysiikan laitoksella käynnistyy NanOhra-hanke, jossa ohran kuorista valmistetaan korkean lisäarvon tuotteita. Ohran kuorien prosessointi kaskadiperiaatteen mukaisesti edistää ekologista kestävyyttä, sillä kuorista tuotettuja nesteitä ja nanomateriaaleja voidaan käyttää korvaamaan fossiilista alkuperää olevia kemikaaleja sekä synteettisesti valmistettuja nanomateriaaleja.

Raaka-ainetta hyödynnetään kaskadiperiaatteen mukaisesti monivaiheisesti maksimaalisen hyödyn saavuttamiseksi. Kuorista otetaan ensin talteen kuivatisleet, jotka saadaan termisellä prosessoinnilla. Kuivatisleitä kerätään useina eri jakeina, joita voidaan käyttää muun muassa kasviensuojelun, puunsuojauksen ja kemianteollisuuden raaka-aineina korvaamaan maaöljypohjaisia kemikaaleja. Termisessä prosessoinnissa syntyvästä biohiilestä eristetään siinä luontaisesti esiintyvät piidioksidinanorakenteet. Nanorakenteista piidioksidia voidaan käyttää sellaisenaan tai siitä valmistetaan arvokasta nanorakenteista piikarbidia. Tuotettuja nanomateriaaleja voidaan käyttää parantamaan muun muassa metallien pinnoitteiden kulutuskestävyyttä, maalien optisia ominaisuuksia ja auton renkaiden ominaisuuksia.

Ohra on maailmalla hyvin yleisesti viljelty kasvi esimerkiksi rehu- ja mallasteollisuuden käyttöön. Suomessa merkittävin ohran käyttäjä on Altia, jonka prosesseissa ohra kuoritaan ja kuoret poltetaan lämpöenergian tuottamiseksi. Ohran lisäksi menetelmällämme voidaan prosessoida muitakin nanorakenteista piidioksidia sisältäviä biomassoja kuten riisin kuoria sekä riisin ja ohran olkia, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa merkittävän kansainvälisen liiketoiminnan.

Business Finlandin rahoittamassa Co-Creation-hankkeessa kootaan yritysverkosto, jolla on edellytykset kaupallistaa kehitetty menetelmä. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan vaatimuksia, joita sovelluskohteet asettavat tuotettaville materiaaleille, arvioidaan skaalautuvuutta ja prosessoinnin kannattavuutta sekä teknologiaan liittyviä immateriaalioikeuksia.  Hanke on ensimmäinen Business Finland Co-Creation -hanke Itä-Suomen yliopistossa.

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Joakim Riikonen, 040 355 2674, joakim.riikonen@uef.fi

Tutkijatohtori Laura Tomppo, 040 355 2541, laura.tomppo@uef.fi