Takaisin

Biotalouden erikoistumiskoulutus alkoi Itä-Suomessa

Ensimmäinen biotalouden erikoistumiskoulutus alkoi viime viikolla lähiopetuspäivällä Kuopiossa. Mukana koulutuksessa on kolmisenkymmentä opiskelijaa, joista suurin osa on työelämässä. Koulutus on pilottikohde hankkeessa, jossa kehitetään työelämälähtöistä opetuksen ja oppimisen mallia.

— Valtakunnallisesti suunniteltu koulutus saatiin nyt alkamaan Itä- ja Pohjois-Suomessa. Itä-Suomen koulutus on yliopiston, Savonian ja Karelian yhteinen ponnistus, jossa meiltä on mukana useita laitoksia, kertoo tutkijatohtori Laura Tomppo Itä-Suomen yliopistosta.

Tompon mukaan biotalouden erikoistumiskoulutus ei johda tutkintoon, vaan tavoitteena on tarjota alalta viimeisintä tietoa, jota opiskelija pystyy hyödyntämään omassa työssään.

— Biotalous ujuttautuu nykyään todella monelle alalle, ja koulutuksen tavoitteena onkin oman osaamisen päivittäminen, kertoo koulutuksen koordinaattori, tutkijatohtori Piritta Torssonen. Hän koordinoi kokonaisuutta yliopiston puolella.

—Nyt tarvitaan uudenlaista osaamista eri aloilla, eikä vain yrityksissä, vaan myös julkisissa organisaatioissa.

Biotalouden erikoistumiskoulutuksessa on mukana lähes 20 opettajaa, jotka asiantuntijoina vastaavat oman alansa opetuksesta. Koulutuksessa yhdistetään verkko- ja kontaktiopetusta, sekä omalla ajalla toteutettavia projekteja ja muita kehittämistehtäviä.

Ensin käydään läpi yleiset asiat, ja sitten pureudutaan omaan kehittämistehtävään.

—Koulutuksessa voidaan ratkaista jokin haaste omalta työpaikalta, esimerkiksi biojalostukseen tai analyysiin liittyvä tuotekehitysongelma.

Koulutuksen paikat on jo täytetty, mutta vielä on mahdollista tulla mukaan pienempiin osakoulutuksiin. Tavoitteena on saada koulutuksen materiaalit avoimesti kaikkien saataville.

—Toiveissamme on myös jatkuva koulutus, Tomppo ja Torssonen toteavat.


Elinkeinoelämän näkökulmaa korkeakoulujen opetukseen

Nyt alkaneessa koulutuksessa pilotoidaan samalla uudenlaista korkeakouluopetuksen mallia, jota kehitetään ELY-keskusten ja Euroopan Sosiaalirahaston tukemassa hankkeessa.

Biotalouden erikoistumiskoulutus – innovaatioita ja osaamista korkeakoulujen ja yritysten yhteistyönä Itä-Suomen kasvu- ja rakennemuutosalalle (Is-bioerko) -hankkeen tarkoitus on parantaa korkeakoulujen yhteistyötä keskenään sekä alueen elinkeinoelämän kanssa, ja siten vahvistaa alueen vetovoimaa kansainvälisenä biotalouden osaamiskeskittymänä.

– Hankkeen myötä on vierailtu muun muassa Itävallassa hakemassa yhteistyön malleja, ja kasvatustieteilijät ovat kouluttaneet meitä opettajia, Torssonen sanoo.

Uutta itäsuomalaista oppimismallia pohjustetaan alueen yritysten kanssa ja verkostoitumalla biotalouden johtaviin osaamiskeskittymiin maailmalla. Erityisesti perehdytään korkeakoulujen välisen yhteistyön, mutta myös korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välisiin yhteistyön muotoihin. Hankkeen opettajille suunnatuissa toimenpiteissä paneudutaan työelämäyhteistyön toteutustapoihin ja digitaalisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksiin.

Selvityksen kohteena on myös se, voisiko biotalouskoulutus olla uusi itäsuomalainen koulutusvientituote.


 

Lue lisää
http://www.biotalouskoulutusitasuomi.fi/
www.biotalouskoulutus.fi
http://www.uef.fi/-/uutta-osaamista-biotalouteen-korkeakoulujen-yhteistyossa

Teksti: Marianne Mustonen
Kuva: Laura Tomppo