Takaisin

Bentsodiatsepiinit lisäävät kuolleisuutta Alzheimerin tautia sairastavilla

Bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käytön havaittiin lisäävän kuoleman riskiä 40 prosenttia Alzheimerin tautia sairastavilla henkilöillä. Tämä Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus julkaistiin hiljattain International Journal of Geriatric Psychiatry -lehdessä.

Kuoleman riski kohosi heti bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käytön alusta alkaen. Suurentunut kuoleman riski voi johtua näiden lääkkeiden aiheuttamista haitoista. Mahdollisia haittoja ovat muun muassa kaatumistapaturmat, kuten lonkkamurtumat, sekä keuhkokuume ja aivoinfarkti.

Tutkimuksessa käytettiin rekisteripohjaista MEDALZ (Medication Use and Alzheimer’s Disease) -aineistoa, joka sisältää kaikki vuosina 2005-2011 Alzheimerin taudin diagnoosin saaneet suomalaiset. Aiemmin bentsodiatsepiineja ja niiden kaltaisia lääkkeitä käyttäneet henkilöt rajattiin pois, joten tässä tutkimuksessa seurattiin 10 380 uutta lääkkeiden käyttäjää. Heitä verrattiin 20 760 henkilöön, jotka eivät käyttäneet näitä lääkkeitä.

Huolimatta siitä, että lääkkeettömät hoidot ovat Käypä hoito -suosituksen mukaan ensisijaisia muistisairaiden ahdistuneisuuden, levottomuuden ja unettomuuden hoidossa, bentsodiatsepiineja ja niiden kaltaisia lääkkeitä käytetään usein näiden oireisen hoitoon. Jos näiden lääkkeiden käyttö on välttämätöntä, käyttö suositellaan pitämään lyhytaikaisena. Nämä uudet tutkimustulokset kannustavat harkitsemaan tarkkaan bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttöä Alzheimerin tautia sairastavilla.

Lisätietoja:

Laura Saarelainen, proviisori, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, Kuopio, laura.saarelainen (a) uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Saarelainen L, Tolppanen A-M, Koponen M, Tanskanen A, Tiihonen J, Hartikainen S, Taipale H. Risk of death associated with new benzodiazepine use among persons with Alzheimer’s disease – a matched cohort study. International Journal of Geriatric Psychiatry, julkaistu verkossa 15.11.2017. DOI:10.1002/gps.4821