Takaisin

Asiantuntijat pureutuvat ympäristöön ja ihmisoikeuksiin Joensuussa

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos ja Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma (UN Environment) järjestävät yhteistyössä kansainväliseen ympäristöoikeuteen ja diplomatiaan keskittyvän täydennyskoulutuskurssin Joensuussa 20.–30.8.2018. Vuodesta 2004 alkaen vuosittain järjestetyn UEF-UN  Environment-kurssin tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta kehitys- ja teollisuusmaiden välillä, arvioida viimeaikaista kansainvälisen ympäristöoikeuden kehitystä ja kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa sekä siirtää ’hiljaista tietoa’ kokeneilta diplomaateilta nykyisille ja tuleville kansainvälisten ympäristösopimusten neuvottelijoille.

Yli kymmenvuotisen historiansa aikana kurssi on noussut kansainvälisesti tunnetuksi ja arvostetuksi. Kurssi on järjestetty Joensuun lisäksi eri puolilla maailmaa: Etelä-Afrikassa, Keniassa, Thaimassa, Grenadalla, Kiinassa, sekä viimeksi Ranskassa ja Sveitsissä. Tähän mennessä kurssille on osallistunut yli 400 kurssilaista 122 eri maasta. Kurssille valitaan osallistujiksi ympäristösopimusten neuvottelijoita pääasiassa eri maiden ulko- tai ympäristöministeriöistä, mutta myös esimerkiksi alan tutkijoita sekä kansalaisjärjestöjen edustajia. Kurssilla on vuosittain vaihtuva sisällöllinen teema. Nyt järjestettävän viidennentoista kurssin teemana on ympäristö ja ihmisoikeudet. Aihetta käsitellään kurssilla useilla luennoilla ja erilaisissa interaktiivisissa harjoituksissa. Kurssin keskiössä on kaksipäiväinen neuvottelusimulaatio, jossa jäljitellään todellista ympäristösopimuksen neuvottelutilannetta.

UEF-UN Environment -kurssi edistää osaltaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) saavuttamista vahvistamalla kestävän kehityksen toimeenpanoa. Kurssi tukee erityisesti kehitysmaiden kapasiteettia osallistua täysipainoisesti ympäristösopimuksia koskeviin neuvotteluihin ja toteuttaa sopimuksissa tehdyt sitoumukset. Kurssi järjestetään Suomen ulkoasiainministeriön ja ympäristöministeriön tuella.

Tiedotusvälineet ovat tervetulleita seuraamaan kurssin eri osioita sopimalla siitä järjestäjien kanssa. Lisäksi kurssin vetäjiä, luennoitsijoita ja osanottajia on mahdollisuus haastatella sovittaessa.

Kurssin puhujista haastatteluja voi antaa muun muassa yli 20 vuoden kokemuksen kansainvälisistä ympäristöneuvotteluista omaava Anne Daniel (General Counsel, Department of Justice, Government of Canada). Alla mainitut yhteyshenkilöt sekä viestintäyksikkö (tiedottaja sari.eskelinen(at)uef.fi) avustavat toimittajia mahdollisten haastattelujen järjestelyissä.

Kurssin ohjelma ja muuta lisätietoa löytyy osoitteesta: https://www.uef.fi/web/unep.

Yhteyshenkilöt:

Kansainvälisen ympäristöoikeuden yliopistonlehtori, Seita Romppanen, 050 442 3430 seita.romppanen(at)uef.fi

Kurssin koordinaattori Veera Pekkarinen, 050 463 2908 veerajulia.pekkarinen(at)uef.fi