Takaisin

Asianajaja, OTT Toni Malminen oikeustieteen Professor of Practice -tehtävään

Asianajaja, OTT Toni Malminen on nimitetty Itä-Suomen yliopistoon oikeustieteen Professor of Practice -tehtävään 1.8.2018 alkaen. Malminen työskentelee päätoimisesti Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:ssä ja toimii yliopistolla 20 prosenttisena työelämäprofessorina. Tehtävä on viisivuotinen.

Oikeustieteiden laitoksen johtajan, professori Tapio Määtän mukaan tehtävän tavoitteena on vahvistaa yliopiston ja asianajajakunnan välistä yhteistyötä sekä vahvistaa liikejuridiikan tuntemusta yliopistolla.

– Tehtävä tukee kilpailu- ja prosessioikeuden opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä oikeustieteiden laitoksella sekä vahvistaa oikeustieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Toivomme tehtävän kautta saavamme ajankohtaista tietoa asianajosta ja liikejuridiikasta sekä kilpailuoikeudesta opetuksemme kehittämistä varten. Lisäksi tehtävän alaan kuuluu moot court -kulttuurin ylläpitäminen ja vahvistaminen laitoksella, Määttä kertoo.

Malminen on valmistunut oikeustieteen maisteriksi (2003), oikeustieteen lisensiaatiksi (2004) ja oikeustieteen tohtoriksi (2016) Helsingin yliopistosta. Lisäksi hän on suorittanut vuonna 2007 LL.M. -tutkinnon Yale Law Schoolissa Yhdysvalloissa. Hän on Suomalaisen Tiedeakatemian Nuorten Tiedeakatemian jäsen.

Malminen on tutkimustyössään syventynyt erityisesti oikeushistorian, oikeusvertailun ja yleisen oikeustieteen alaan kuuluviin teemoihin, joista hän on julkaissut tutkimuksia Suomessa ja kansainvälisesti. Tällä hetkellä hän tutkii muun muassa modernin asianajotoimiston syntyä 1900-luvun alun New Yorkissa.

Malminen on työskennellyt vuodesta 2007 Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:ssä, jossa hän on erikoistunut kilpailuoikeuteen ja julkisiin hankintoihin. Hän on ollut mukana useissa viime vuosien suurimmissa suomalaisissa yritysjärjestelyissä.

Malminen on Suomen Asianajajaliiton Asianajajatutkintolautakunnan jäsen ja kuuluu asianajajatutkinnon uudistamista suunnittelevaan työryhmään.

Toni Malmisen painolaatuinen valokuva löytyy osoitteesta http://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/13082?encoding=UTF-8

Lisätietoja:

Professor of Practice (1.8.2018 alkaen), asianajaja Toni Malminen, puh. 044 540 9479.

Oikeustieteiden laitoksen johtaja, professori Tapio Määttä puh. 050 575 1589