Takaisin

Apuraha ortodoksisen jumalanpalveluksen äänimaiseman tutkimukseen

Kirkkomusiikin tohtorikoulutettava TM, FM Tuuli Lukkala on saanut Suomalaisen tiedeakatemian myöntämän Eino Jutikkalan rahaston 25 000 euron apurahan väitöskirjatyöhönsä. Apurahat jaettiin Helsingissä 8.10.2018.

Lukkala tarkastelee ortodoksisen jumalanpalveluksen äänimaisemaa ja osallistujien kokemuksia poikkitieteellisessä, kirkkomusiikin ja musiikkitieteen aloja leikkaavassa tutkimuksessaan. Tutkimuksen aineisto kootaan jumalanpalveluksia äänittämällä ja haastatteluilla Suomen ortodoksisen kirkon eri seurakunnissa. Samalla tutkimus tallentaa ortodoksisen kirkon aineetonta kulttuuriperintöä, jota ei aiemmin ole systemaattisesti äänitteille kerätty.

Lisätietoja tutkimuksesta: tlukkala(at)uef.fi

https://www.acadsci.fi/apurahat-ja-palkinnot/myonnetyt-apurahat/jutikkalan-rahasto.html