Takaisin

Apteekin asiakkaat tyytyväisiä sähköiseen reseptiin

Väitös farmasian alalta

Väittelijä: Proviisori Elina Lämsä

Aika ja paikka: 30.8.2019 klo 12, Mediteknia MD100, Kuopion kampus

Sähköisen reseptin käyttöönotto on ollut apteekin asiakkaiden näkökulmasta onnistunut uudistus, osoittaa proviisori Elina Lämsän väitöstutkimus. Palvelun käyttöön ja toimintoihin liittyvää tiedottamista ja neuvontaa on kuitenkin tarpeen edelleen jatkaa.

Asiakkaiden kokemuksia selvitettiin syksyllä 2015 toteutetulla kyselyllä, johon vastasi 1288 apteekin asiakasta eri puolilta Suomea.  

Asiointi apteekissa sujuvaa

Kyselytutkimukseen vastanneiden mukaan reseptiasiointi apteekissa on ollut sujuvaa: vain joka kymmenennellä oli ongelmia ostaessaan lääkkeitä sähköisellä reseptillä. Yleisin ongelma oli reseptin vanheneminen tai lääkkeen loppuminen reseptiltä asiakkaan tietämättä. Asiakkaat seurasivat reseptiensä tietoja useimmiten kysymällä apteekista tai katsomalla tiedon lääkepakkaukseen kiinnitetystä tarrasta.

Omakanta hyödyllinen käyttäjille – monelle vielä tuntematon

Resepti- ja terveystietojen katseluun tarkoitettu Omakanta-verkkopalvelu oli tuttu 62 prosentille vastanneista ja 78 prosenttia heistä oli katsonut reseptejään palvelussa. Omakantaa pidettiin selkeänä ja helppokäyttöisenä, ja se antoi ajantasaisen kokonaiskuvan määrätyistä resepteistä. Iäkkäät ja vain peruskoulun käyneet tunsivat ja käyttivät palvelua harvemmin kuin alle 75-vuotiaat ja kouluttautuneet asiakkaat. Reseptilääkkeitä säännöllisesti käyttävät tunsivat Omakannan yleisemmin kuin ne, joilla käyttö oli tilapäistä.

– Yllättävää oli, että lähes 40 prosenttia vastanneista ei tuntenut Omakantaa, Elina Lämsä kertoo. Kyselyn jälkeen palvelun tunnettuus on todennäköisesti lisääntynyt, mutta jatkossakaan kaikki eivät halua tai pysty sähköisiä palveluita käyttämään. – Terveydenhuollon ammattilaisten on huolehdittava, että myös nämä potilaat saavat tasavertaisesti ajantasaisen tiedon resepteistä ja muista terveystiedostaan.

Jatkuva tiedottaminen uusista palveluista tarpeen

Sähköisestä reseptistä annetun lain mukaan potilasta on informoitava palvelusta ja siihen liittyvistä potilaan oikeuksista ennen ensimmäisen reseptin laatimista. – Lain vaatimuksiin verraten asiakkaiden tietämys oli puutteellista, mutta asiakkaat itse pitivät tiedonsaantiaan riittävänä, Lämsä kertoo.  Yleisimmin tietoa oli saatu siitä, miten sähköistä reseptiä käytetään, mitkä ovat sen hyödyt asiakkaalle sekä miten reseptitiedot voi tarkistaa tietokoneella. Lisää tietoa kaivattiin lähinnä sähköisen reseptin tietosuojasta ja tietoturvasta. – Järjestelmää kehitetään edelleen ja uusia toimintoja otetaan käyttöön, joten asiakkaiden opastamisen terveydenhuollossa tulisi olla jatkuvaa.

Asiakkaiden näkökulmasta sähköinen resepti on ollut hyvä uudistus: 96 prosenttia vastanneista kertoi olevansa tyytyväinen sähköiseen reseptiin kokonaisuutena.

Sähköinen resepti otettiin Suomessa asteittain käyttöön vuosien 2010–2017 aikana. Sähköistyvän terveydenhuollon tarkoitus on paitsi sujuvoittaa ammattilaisten työtä ja parantaa turvallisuutta, myös aktivoida potilaita seuraamaan tietojaan ja osallistumaan omaan hoitoonsa.

Lämsän väitöstutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella. Se on osa laajempaa Kelan rahoittamaa, sähköisen reseptin käyttöönoton vaikutuksia Suomessa selvittävää tutkimusprojektia.

Proviisori Elina Lämsän farmasian alaan kuuluva väitöskirja Pharmacy customers’ experiences with electronic prescriptions – A survey during the nationwide implementation (Apteekin asiakkaiden kokemuksia sähköisen reseptin käyttöönotosta Suomessa) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti, tutkimuspäällikkö Leena Saastamoinen Kelasta ja kustoksena dosentti, yliopistotutkija Johanna Timonen Itä-Suomen yliopistosta.

Elina Lämsä on syntynyt vuonna 1990 Kiuruvedellä. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 2009 Kiuruveden lukiossa sekä farmaseutin tutkinnon vuonna 2012 ja proviisorin tutkinnon vuonna 2014 Itä-Suomen yliopistossa.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa     

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/16714?encoding=UTF-8