Takaisin

Älykäs suunnittelu – silta luonnontieteen ja teologian välillä?

Väitös systemaattisen teologian alalta

Väittelijä: TM, FM, KTM Juuso Loikkanen

Väitösaika ja -paikka: 14.6. klo 12, AG100, Agora, Joensuun kampus

Väitöstutkimuksen ja väitöstilaisuuden kieli: englanti

Älykkään suunnittelun teoria on yksi kiistellyimmistä ilmiöistä viimeaikaisessa luonnontieteen ja teologian suhdetta koskevassa keskustelussa. Älykkään suunnittelun kannattajat vastustavat naturalismia ja luonnontieteellisen tutkimuksen rajoittamista luonnollisiin syihin. Heidän mukaansa tietyt maailmankaikkeuden piirteet eivät ole voineet muotoutua sattumalta vaan niiden on oltava yliluonnollisen olennon suunnittelemia. He kritisoivat erityisesti evoluutioteorian kykyä selittää kaikkien biologisten organismien kehitys.

Teologian maisteri Juuso Loikkanen tutki väitöskirjassaan älykkään suunnittelun teorian keskeisen kehittäjän William A. Dembskin ajattelua. Yhdysvaltalainen Dembski on muotoillut systemaattisen menetelmän, jonka avulla hän katsoo olevan mahdollista erottaa suunnitellut objektit suunnittelemattomista. Soveltamalla menetelmää biologiaan on esitetty voitavan löytää todisteita luonnon ulkopuolisen älykkyyden olemassaolosta. Dembski kuvaa älykästä suunnittelua ”luonnontieteen ja teologian väliseksi sillaksi”. Loikkasen tutkimuksen perusteella silta vaikuttaa kuitenkin hataralta.

Älykästä suunnittelua lähestyttiin tutkimuksessa useasta eri näkökulmasta. Analysoimalla suunnittelun havaitsemisen logiikkaa Dembskin teoriassa saatiin selville, että hänen esittämällään tavalla ei voida luotettavasti erottaa toisistaan suunniteltuja ja ei-suunniteltuja objekteja. Älykästä suunnittelua ei näin ollen voida pitää uskottavana tieteellisenä teoriana. Lisäksi todettiin, että vaikka Dembskin menetelmä olisikin käyttökelpoinen suunnittelun havaitsemisen keino, sitä olisi hankalaa soveltaa biologisiin organismeihin, jotka muodostuvat monimutkaisemmin kuin Dembski esittää.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös älykkään suunnittelun seurauksia metodologiselle ja metafyysiselle naturalismille. Jos Dembskin teoria olisi pätevä, metafyysinen naturalismi kumoutuisi, mutta metodologista naturalismia ei tarvitsisi hylätä vaan luonnontieteellisen tutkimuksen rajoittaminen luonnollisiin ilmiöihin olisi perusteltua. Lisäksi tutkittiin älykkään suunnittelun ja kristinuskon välistä suhdetta. Paljastui, että Dembskin teorian mukaiselta yliluonnolliselta suunnittelijalta puuttuu joitain ominaisuuksia, jotka perinteisesti yhdistetään kristinuskon Jumalaan. Suunnittelijan samastaminen Jumalaan on näin ollen ongelmallista.

TM, FM, KTM Juuso Loikkasen systemaattisen teologian alaan kuuluva väitöskirja A Bridge Between Science and Theology? William A. Dembski's Theory of Intelligent Design tarkastetaan filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Willem B. Drees Tilburgin yliopistosta ja kustoksena professori Antti Raunio Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/16368?encoding=UTF-8