Takaisin

Alkoholin käyttö voi vaikuttaa ienterveyteen

Väitös hammaslääketieteen alalta

Väittelijä: BDS, MSc (Public Health) Rajeswari Sankaranarayanan

Aika ja paikka: 15.11.2019 klo 12, Canthia CA100, Kuopion kampus

Alkoholi on monien sairauksien riskitekijä. Suomalaisiin väestötutkimuksiin perustuva väitöskirja osoittaa, että alkoholin käytön haitat hampaiden kiinnityskudoksille riippuvat​​ yksilöllisistä ominaisuuksista ja juomatavoista.

Alkoholin haitat riippuivat sosioekonomisesta asemasta

Rajeswari Sankaranarayananin väitöstutkimuksessa todettiin, että alkoholin käyttö on yhteydessä huonoon hampaiden kiinnityskudosten eli ikenien terveyteen vain tietyillä ryhmillä. Alkoholin haitat riippuivat sukupuolesta, iästä ja erityisesti sosioekonomista asemasta. Tulokset korostavat näiden merkitystä alkoholin liittyvien kiinnityskudossairauksien esiintymisessä.    

Vähäinen tai kohtalainen alkoholin käyttö ei ollut yhteydessä syventyneiden ientaskujen ilmaantumiseen. Tulokset puoltavat käsitystä, ettei pitkäaikaisellakaan vähäisellä eikä kohtuullisella käytöllä ole vaikutusta kiinnityskudosten terveydentilaan.

Aineistona kolme väestötutkimusta

Toistaiseksi on ollut epäselvää, onko alkoholin käyttö riski hampaiden kiinnityskudosten terveydelle.

Rajeswari Sankaranarayanan teki väitöskirjansa ​​Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen yksikössä. Tutkimus perustui Terveys 2000 -tutkimuksen, suomalaisten aikuisten suun terveyden seurantatutkimukseen ja Terveys 2011 -tutkimuksen aineistoihin. Tutkimuksessa arvioitiin alkoholin käytön yhteyttä hampaiden kiinnityskudosten terveyteen vuonna 2000 sekä pitkäaikaisvaikutuksia vuosina 2004 ja 2011 niillä tutkituilla, joilla ei ollut iensairauksia vuonna 2000. Tiedot oli kerätty kliinisen suun tutkimuksen, kyselyjen ja laboratoriotutkimusten avulla.

Tutkimuksen tuloksissa korostuu alkoholin käytön vaikutusten sosioekonominen eriarvoisuus hampaiden kiinnityskudossairauksissa. Havaintoja voidaan soveltaa potilastyössä ja hoidon suunnittelussa väestötasolla. Tuloksia voidaan hyödyntää laajemminkin alkoholin käyttöön liittyvässä terveydenedistämistyössä. Tutkimus tukee osaltaan WHO:n suun terveydelle asettamia globaaleja tavoitteita vuodelle 2020 ja välillisesti myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita vuodelle 2030, joihin kuuluu kroonisten sairauksien taakan vähentäminen. Tulokset antavat myös lähtökohtia lisätutkimuksille aihepiiristä.

Rajeswari Sankaranarayananin, BDS, MSc (Public Health) suun terveydenhuollon alan väitöskirja Alcohol use and periodontal condition results of population-based surveys tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteellisessä tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Kimmo Suomalainen Tampereen yliopistollisesta sairaalasta ja kustoksena professori Liisa Suominen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa

https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/18304?encoding=UTF-8