Takaisin

Alanvaihtoväylältä 10 opiskelijaa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteelliseen

Itä-Suomen yliopisto on valinnut ensimmäisen kerran opiskelijoita uuden alanvaihtoväylän kautta oikeustieteelliselle alalle oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoihin. Siirtohaussa oli yhteensä 48 hakijaa, joista valittiin 10.

Valittujen oli tullut suorittaa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaisia oikeusnotaarin perus- ja aineopintoja vähintään 100 opintopistettä. Hakukelpoisia olivat opiskelijat, joilla on Itä-Suomen yliopistossa voimassa oleva opinto-oikeus alempaan korkeakoulututkintoon. Valinta tehtiin opintomenestyksen perusteella.

– Parhaan valitun opintopistemäärällä painotettu keskiarvo oli 4,6848 ja valituksi tulleiden alin arvosanojen keskiarvo 3,8673. Saamme tällä valinnan väylällä oikeustieteellisen opiskelijoiksi selvästi erittäin motivoineita ja lahjakkaita opiskelijoita, arvioi oikeustieteiden laitoksen johtaja, professori Tapio Määttä.

Määtän mukaan yliopistojen sisäisten alanvaihtoväylien merkitys korostuu tulevaisuudessa.

– Kun jatkossa nykyistä suurempi osa opiskelijoista tulee yliopistoihin todistusvalintojen perusteella, on tärkeää luoda joustavia mahdollisuuksia vaihtaa alaa yliopiston sisällä niille, jotka huomaavat päätyneensä todistusvalinnassa väärälle alalle. Halusimme pilotoida alanvaihtoväylän toimivuutta niin sanotulla hakupainealalla, jolle on vaikea päästä ja on perinteisesti päässyt vain valintakokeilla, Määttä perustelee uudistusta.

Määtän mukaan siirtohaku joustavoittaa opintopolkuja ja myös edistää elinikäistä oppimista.

– Toimivat alanvaihtoväylät edellyttävät joustavia mahdollisuuksia sivuaineiden opiskeluun. Itä-Suomen yliopistossa on laajasti käytössä vapaa sivuaineopinto-oikeus. Jokainen Itä-Suomen yliopiston opiskelija voi rajoituksessa opiskella myös kaikkia oikeustieteiden laitoksen opintojaksoja, Määttä kertoo.

Hänen mukaansa yliopiston sisäisille alanvaihtajille tarkoitettu siirtohaun väylä on tarkoitettu pysyväksi. Oikeustieteellisen alan siirtohaussa valitaan Itä-Suomen yliopistoon myös keväällä 2019 ilman valintakoetta enintään kymmenen hakijaa. Oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoja suorittamaan valitaan lisäksi 10 opiskelijaa todistusvalinnassa ja 40 opiskelijaa valintakokeen perusteella.

 

Lisätietoja: oikeustieteiden laitoksen johtaja, professori Tapio Määttä, tapio.maatta at uef.fi, puh. 050 575 1589