Takaisin

Akatemiarahoitus Tansanian metsäkonfliktien sovittelun tutkimukseen

Professori Irmeli Mustalahti tutkimusryhmineen on saanut Suomen Akatemialta ja ulkoministeriöltä lähes 600 000 euron rahoituksen tutkimushankkeeseen, jossa tutkitaan konfliktien sovittelua metsähallinnon uutena haasteena Tansaniassa.

Afrikassa valtion- ja yhteisömaiden yksityistämiseen liittyy usein paikallisia kiistoja ja konflikteja. Tansaniassa yhä useampi metsänomistaja on kaupungissa asuva sijoittaja. Etämetsänomistus Tansaniassa: konfliktien sovittelu metsähallinnon uutena haasteena -hankkeessa tutkitaan metsänomistajien sekä paikallisten asukkaiden näkemyksiä ja tarpeita sekä mahdollisuuksia sovitella ristiriitatilanteita.

Itä-Suomen yliopiston johtamaan tutkimushankkeeseen osallistuu myös itäafrikkalaisia, meksikolaisia ja tanskalaisia tutkijoita. Itä-Suomen yliopiston tutkija Antti Erkkilä historia- ja maantieteiden laitokselta koordinoi tutkimushankkeen laajaa toimijaverkostoa, jonka kanssa tutkimusta toteutetaan vuosien 2019–2022 aikana.

Suomen Akatemia ja ulkoministeriö myönsivät rahoituksen viidelle uudelle tutkimushankkeelle Kehitystutkimuksen akatemiaohjelmassa. Ohjelman uusia hankkeita rahoitetaan yhteensä 3,5 miljoonalla eurolla. Kehitystutkimuksen akatemiaohjelmassa rahoitetaan monitieteistä ja ongelmalähtöistä tutkimusta, joka kuvaa ja tulkitsee kehityksen ulottuvuuksia, auttaa ymmärtämään kehityksen esteitä ja etsii keinoja näiden esteiden poistamiseksi. Tutkimuksen kohteena ovat globaalin kehityksen kysymykset. Tutkimus edistää kehitysmaiden kehitystä ja hyödyntää suomalaista osaamista.

Lisätietoja: professori Irmeli Mustalahti, puh. 050 563 2071, irmeli.mustalahti(at)uef.fi

Suomen Akatemian tiedote