Takaisin

Akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualan konsortiolle 6 miljoonaa dollaria sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen

Ranskalais-amerikkalainen Leducq-säätiö on myöntänyt 6 miljoonan dollarin tutkimusapurahan tutkimuskonsortiolle, jossa on mukana Itä-Suomen yliopiston akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualan tutkimusryhmän lisäksi tutkijoita Kalifornian yliopistosta San Diegosta, Salk-instituutista sekä Oxfordin, Amsterdamin ja Lillen yliopistoista. Hakuun osallistui vuonna 2016 yli 200 tutkimuskonsortiota ja Leducq-säätiö (Fondation Leducq) myönsi apurahan viidelle hankkeelle.

Tutkimushankkeessa selvitetään molekyylibiologian, eläinmallien, potilasnäytteiden ja geenisiirtojen avulla epigenetiikan osuutta valtimokovettumataudin ja sydän- ja verisuonitautien synnyssä. Tutkimushanke on viisivuotinen ja se alkaa syksyllä 2016. Hankkeen erityispiirteenä on huomattava lisärahoitus tutkijavaihtoon, joka mahdollistaa muun muassa kuopiolaisten tutkijoiden pitkäaikaiset tutkijavierailut amerikkalais-eurooppalaisen konsortion muihin laboratorioihin sekä huippuluokan analyysimenetelmien käytön yhteisiin sydän- ja verisuonitautien sekä epigenetiikan tutkimushankkeisiin.

Kyseessä on jo toinen kerta, kun akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualan ryhmä saa Leducq-säätiön rahoitusta. Edellisen viisivuotisrahoituksen ryhmä sai Kalifornian yliopiston San Diegon kampuksen ja Salk-instituutin kanssa vuonna 2006, jolloin aiheena oli tulehduksellisten tekijöiden osuus valtimokovettumataudin kehittymisessä. Tuolloin saadun apurahan turvin USA:ssa työskenteli post-doc -tutkijoina useita ryhmän tutkijoita, muiden muassa dosentti, FT, Minna Kaikkonen, FT Hanna Lesch, LT Johanna Lähteenvuo, LT Markku Lähteenvuo, FT Petri Mäkinen ja LT Hanna Stedt.

Leducq-säätiön mittava apuraha on erittäin merkittävä tunnustus A.I. Virtanen -instituutissa ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehtävää sydän- ja verisuonitautien perus- ja soveltavaa tutkimusta kohtaan.

Lisätietoja:  Akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala, Itä-Suomen yliopisto, A.I. Virtanen -instituutti, p. 0403552075