Takaisin

Akatemian tukema tutkimus selvittää palveluntuottajan valinnan vaikutuksia hyvinvointiin Venäjällä

Suomen Akatemian Terveyden tutkimuksen toimikunta on myöntänyt lähes 40 000 euron liikkuvuusapurahan yliopisto-opettaja Pavitra Paulille kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä. Paul sai Liikkuvuus Suomesta -ohjelmasta apurahan tutkimukseen, jossa selvitetään, miten palveluntuottajan valinnan mahdollisuus Venäjän pakollisen terveysvakuutusjärjestelmän piirissä vaikuttaa hyvinvointiin.

Tasapainon etsiminen resurssien niukkuuden ja terveysjärjestelmän tavoitteiden saavuttamisen välillä vaatii tutkimustietoa kuluttajien julkisiin hyvinvointipalveluihin liittyvistä mieltymyksistä. Kattava tieto palvelujen tarjoajien valinnasta Venäjän pakollisen terveysvakuutusjärjestelmän piirissä antaa mahdollisuuden tutkia valinnan vaikutuksia hyvinvointiin. Tutkimusaineisto sisältää tietoa sekä toteutuneista valinnoista että kuluttajien ilmoittamista mieltymyksistä. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten eri kannustimet vaikuttavat perusterveydenhuollon palveluntuottajien valitaan ja miten palveluntuottajan yksilöllinen valinta vaikuttaa henkilön terveystilanteeseen pidemmällä aikavälillä. Lisäksi selvitetään yhteiskunnallisten ja taloudellisten ilmiöiden vaikutusta valintakäyttäytymiseen.

Lisätietoja:

Yliopisto-opettaja Pavitra Paul, pavitra.paul (a) uef.fi