Takaisin

Akatemian rahoitusta ikäihmisten digitaalisten taitojen oppimista tukevalle hankkeelle

Suomen Akatemia on myöntänyt 250 000 euron rahoituksen erityispedagogiikan professori Eija Kärnän hankkeelle ACCESS – Supporting digital literacy and appropriation of ICT by older people (Access – Ikäihmisten digitaalisen lukutaidon ja informaatio- ja ICT-taitojen oppimisen tukeminen).  Monitieteisessä hankkeessa selvitetään heikot tekniset taidot omaavien ikäihmisten teknologiataitojen oppimisen tukemisen mahdollisuuksia erityispedagogiikan, gerontologian, sosiologian ja informaatioteknologian näkökulmista.
 
Hankkeessa tutkitaan muun muassa erilaisia oppimisen konteksteja (esimerkiksi formaalit ja informaalit), oppimisen tapoja (esimerkiksi kurssit ja vertaisoppiminen) sekä kartoitetaan uusia mahdollisuuksia teknologiataitojen oppimiseen. Sen lisäksi hankkeessa tuotetaan ohjauskonsepti sekä kootaan tietoa ikäihmiselle sopivista kiinteistä ja mobiileista teknologiaratkaisuista.
 
Kansainvälistä konsortiohanketta koordinoi Siegenin yliopisto Saksasta ja  partnereina hankkeessa ovat Itä-Suomen yliopisto, Dortmundin ja Wienin yliopistot, Italian kansallinen ikäinstituutti sekä Saksa-Japani instituutti Japanista. Kolmivuotinen toteutetaan vuosina 2018-2020. Hankkeessa työskentelee Suomessa professori Eija Kärnän lisäksi KT Kaisa Pihlainen.
 
Hankkeen rahoitus myönnettiin H2020, More Years Better Life -  "Ageing and Place in a digitising world”- haussa.
 
Lisätietoja:
Professori Eija Kärnä, kasvatustieteiden ja psykologian osasto, puh 050 5662404, eija.karna(at)uef.fi