Takaisin

Akateemisen rehtorin haku käynnistyi

Itä-Suomen yliopisto hakee akateemista rehtoria vuoden 2020 alusta alkavalle viisivuotiselle toimikaudelle. Haku alkoi 13. kesäkuuta ja päättyy 15. elokuuta.

Akateeminen rehtori työskentelee rehtorin työparina ja vastaa yliopiston opetus- ja tutkimusasioista. Itä-Suomen yliopisto hakee motivoitunutta ja innostavaa johtajaa, jolla on strategista kehittämisotetta ja näyttöjä monitieteisen, opiskelijakeskeisen ja dynaamisen asiatuntijayhteisön johtamisesta sekä hyvä yliopistotasoisen koulutuksen ja tutkimuksen tuntemus.

Akateemiseksi rehtoriksi valittavalta vaaditaan tohtorin tutkinto ja rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito. Akateemisen rehtorin päätoimipaikka on yliopiston Joensuu kampus.

Jukka Mönkkönen jatkaa yliopiston rehtorina seuraavan viisivuotiskauden ajan. Yliopiston hallitus päätti rehtorivalinnasta toukokuun kokouksessaan.

Yliopiston hallitus valitsee syksyn kokouksessaan akateemisen rehtorin toimikaudelle 1.1.2020–31.12.2024. Hakuilmoitus on julkaistu osoitteessa uef.fi/avoimet-tyopaikat

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen, 050 3378 712