Takaisin

Ainutlaatuinen uraohjauskoulutus muuttuvan työelämän tarpeisiin

Itä-Suomen yliopisto käynnistää yhdessä Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa uuden, nykypäivän tarpeisiin vastaavan uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen. Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät työurien muutosten, koulutus- ja työelämän siirtymisen, urasuunnittelun ja osaamisen kehittämisen sekä työhyvinvoinnin ja työyhteisöjen kehittämisen kysymysten parissa.

Yliopistonlehtori Leena Penttinen muistuttaa, että vaikka Suomessa on pitkät perinteet opinto-ohjaajakoulutuksella, on uraohjauksen kenttä kuitenkin aina ollut koulumaailmaa laajempi.

– Yhteiskunnalliset ja työelämän muutokset tuovat yhä enemmän haasteita työurien ja ammatillisen suuntautumisen tukemiseen niin te-palveluissa kuin nuorten koulutus- ja työuria edistävissä Ohjaamoissa tai ammattiliittojen uraohjauspalveluissa.

Uraohjauksen laatuun on alettu kiinnittää huomiota ohjauksen kasvavan tarpeen sekä uravalmennusten yksityisten palveluntarjoajien lisääntymisen myötä.

Koulutus on monialainen, ja se toteutetaan työelämälähtöisesti ajankohtaista tutkimustietoa soveltaen. Tavoitteena on kehittää ja syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien asiantuntijuutta muuttuvassa yhteiskunnassa. Uraohjauskoulutus saa tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.


 

Lisätietoja: https://uraohjauserko.fi/
Yliopistonlehtori Leena Penttinen, leena.m.penttinen(at)uef.fi, p. 050 366 6673