Takaisin

21.9. FM Ari Kauppisen väitöstilaisuus, ympäristöterveys, Kuopio

Aika ja paikka: 21.9.2018 klo 12, SN201, Snellmania, Kuopion kampus

FM Ari Kauppisen ympäristöterveyden alaan kuuluva väitöskirja Pathogenic viruses in Finnish waters - occurrence, fate and control (Patogeeniset virukset suomalaisissa vesissä - esiintyvyys, kohtalo ja torjunta) tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Ari Hörman, Puolustusvoimat ja kustoksena dosentti Ilkka Miettinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Väitöstiedote on noin viikkoa ennen väitöstilaisuutta osoitteessa www.uef.fi/vaitostiedotteet