Takaisin

21.-22.11. Kasvatustieteen päivät 2019, Joensuu

Kasvatustieteen päivien teema on Oppimisen maisemat muuntuvat - entäpä sitten?

Oppimisen maisemat on teoreettisesti ja empiirisesti laaja kokonaisuus, jota voidaan tarkastella fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja kulttuurisen oppimisympäristön sekä vaikkapa turvallisuuden näkökulmista. Opiskelu, opetus ja siten myös oppiminen tulevat ulos luokkahuoneista, tapahtuvat entistä enemmän yhteisöllisesti ja haastavat vuorovaikutustaitoja. Formaalit ja informaalit, reaaliset ja virtuaaliset oppimisympäristöt kietoutuvat monimutkaisesti toisiinsa. Vanhat ja uudet oppimisen välineet etsivät paikkaansa toistensa edellä, jäljessä ja rinnalla.

Muutokset fyysisissä ja teknologisissa oppimisympäristöissä vaikuttavat pedagogisiin ratkaisuihin. Ne muovaavat sosiaalista ja psyykkistä ympäristöä, oppimisen mielenmaisemaa. Keskiöön nousevat vaihtelevat oppimisen tavat, oppijoiden itsesäätelyprosessit ja motivaatio. Joudumme pohtimaan, millaisia pedagogisia muutoksia ja millaisin seurauksin haluamme edistää aidosti. Joudumme miettimään tietotaidoiltaan heterogeenistuvien lasten ja nuorten tasapainoisen kasvun ja kehityksen tukemista paikoissa, joissa on ristiriitaisia arvotarjoumia ja joissa monenlaiset odotukset kuormittavat heidän päätään ja mieltään.

Kasvatustieteen päivillä Joensuussa key note -puhujat ja teemaryhmissä keskusteltavat tutkimusesitelmät tarkastelevat, miten pedagogit, kasvattajat ja ohjaajat oppivat navigoimaan oppimisen muuntuvassa maisemassa. Millaisia haasteita aikuisten arki- ja työmaisemien muutokset lisäävät tähän kokonaisuuteen? Mihin pysyvään voimme itse tukeutua, mihin ankkuroida tulevan sukupolvemme?

Päivien pääpuhujina ovat yliopistonlehtori (senior lecturer) Lucila Carvalho (Massey University, Uusi-Seelanti) ja professori Minna Huotilainen (Helsingin yliopisto).

Kasvatustieteen päiville 2019 on valittu 32 teemaryhmää sekä muuta erillistä ohjelmaa, joihin pyydetään lähettämään abstrakteja esityksiä varten 1.10. mennessä. Kasvatustieteen päiville voi osallistua joko paperi- tai posteriesityksellä. Katso lisätiedot http://www.uef.fi/fi/web/kt-paivat2019/call-for-papers

Konferenssilla on 20.11. kolme esiseminaaria.

Ohjelma

Ilmoittuminen ja osallistumismaksut

Tervetuloa!

 

Suomen kasvatustieteellisen seuran sivut